Tekoäly litistää organisaatiot – Keskijohdon työpaikat vaarassa

Robotiikalla voidaan korvata organisaatioiden keskijohtoa eli hallinnollista esimiestoimintaa. Tekoäly hoitaa ihmistä tehokkaammin esimerkiksi työvuorolistat, suoriutumisen arvioinnit ja työntekijöiden rutiininomaisen ohjeistamisen, kirjoittaa innovaatiojohtaja Taneli Tikka artikkelissaan Kun kone ottaa ohjat.

Organisaatiot jatkavat kehittymistään kohti perhemäisiä ja elävän organismin kaltaisia malleja. Matriisi- ja linjaorganisaatiot pilkkoutuvat omatoimisempiin osiin, koska ne pystyvät parhaiten hyödyntämään edistynyttä teknologiaa.

Työntekijöiden autonomia ja itseohjautuvuus kasvavat, koska jokainen voi itse toimia oman työnsä järjestäjänä tehokkaammin. Työnteon painopiste siirtyy puurtamisesta siihen, että aikaa käytetään enemmän harkintaan ja päätöksiin siitä, mitä tehdään ja miksi.

Supertuottavuuden tunnistaminen on avain menestykseen

Tekoäly antaa yrityksille mahdollisuuden tavoitella supertuottavuutta. Kyky luoda supertuottavuuden kulttuuri erottaa parhaat johtajat huonommista.

Supertuottavuus on ensin tunnistettava, jonka jälkeen sitä on kehitettävä. Johtajan on tehtävä kaikkensa, jotta supertuottavien työntekijöiden työ on riittävän tuettua, resursoitua ja mahdollistettua. Laajasti ottaen organisaatioissa olisi pystyttävä tuottavuuskulttuurin kasvattamiseen, jossa pyritään siirtämään supertuottavuuden keinoja niillekin, jotka eivät siihen yllä.

Pikkutarkka ja negatiivisesti kontrolloiva johtaminen korvautuu valmentavalla johtajuudella. Johtajuudessa keskeiseksi nousee organisaation arvojen luominen ja kulttuurin määritteleminen. Vain niiden avulla itseohjautuvat työntekijät voivat suunnata kohti yhteistä päämäärää.

Tiedon innovaatiojohtaja Taneli Tikan artikkeli Kun kone ottaa ohjat – Tekoäly litistää organisaatiot, mutta myös voimaannuttaa työntekijät on julkaistu EVA Raportissa Robotit töihin: Koneet tulivat – mitä tapahtuu työpaikoilla?

Kun kone ottaa ohjat