Koneet tulivat – mitä tapahtuu työpaikoilla?

Uuden sukupolven palvelurobotit ja tekoälyyn perustuvat ohjelmistot eivät ole enää mitään tieteistarinaa. Jo tänään robotiikkaa hyödyntämällä voitaisiin tehdä ainakin viidennes sairaaloissa ja vanhustenhoitolaitoksissa työskentelevien hoitotyöntekijöiden töistä. EVA Raportti Robotit töihin: Koneet tulivat – mitä tapahtuu työpaikoilla? kertoo, mitä tapahtuu työpaikoilla, kun robottien ja ihmisten työpanokset yhdistetään.

Hoivatyössä niin kuin muissakin töissä roboteilla voidaan korvata samanlaisina toistuvia rutiineja sekä sellaisia töitä, jotka ovat ihmiselle raskaita tai vaarallisia. Esimerkiksi hoivatyössä robotiikka soveltuu potilaiden ja tarvikkeiden kuljettamiseen sekä lääkkeiden annosteluun ja jakeluun.

Robotit ja tekoäly muuttavat myös asiantuntijoiden, esimiesten ja johtajien töitä sekä lopulta organisaatioita. Organisaatiot jatkavat kehittymistään kohti perhemäisiä ja elävän organismin kaltaisia malleja. Työntekijöiden autonomia ja itseohjautuvuus kasvaa.

Johtajuudessa keskeiseksi nousee organisaation arvojen luominen ja kulttuurin määritteleminen. Tekoäly antaa yrityksille mahdollisuuden tavoitella supertuottavuutta. Kyky luoda supertuottavuuden kulttuuri erottaa parhaat johtajat muista.

Vaikka robotit olisivat kaikessa ihmisiä parempia, ei ihmisen työpanos käy tarpeettomaksi. Teknologinen kehitys synnyttää ihmisille myös täysin uusia työnkuvia ja ammatteja. Esimerkiksi sairaaloissa ihmisen työpanos kannattaa kohdistaa siihen, missä kone ei voi ihmistä korvata: inhimilliseen hoivaan.

Uusi työnjako voi voimistaa työmarkkinoiden polarisoitumista ja tuloeroja. Jotta muutos sujuisi kivuttomasti, kannattaa sosiaaliturvaa ja verotusta korjata niin, että ne kannustavat työn tekemiseen.

EVA Raportti Robotit töihin: Koneet tulivat – mitä tapahtuu työpaikoilla? sisältää neljä artikkelia, jotka ovat kirjoittaneet liikkeenjohdon konsultti Cristina Andersson, dosentti Mari Kangasniemi, tutkimuspäällikkö Antti Kauhanen (Etla), innovaatiojohtaja Taneli Tikka (Tieto), tutkimuspäällikkö Ilkka Haavisto (EVA), tutkijatohtori Lauri Tähtinen sekä startup-yrittäjä Antti Törmänen.

Robotit töihin