Suomalaiset edelleen onnellisia – EVAn Arvo- ja asennetutkimuksen tulos

80 prosenttia suomalaisista on melko tai hyvin onnellisia. Onnellisten osuus ei ole muuttunut vuosituhannen alkuvuosista. Särön suomalaisten onnellisuuteen tekee kuitenkin elämänsä hyvin onnettomaksi kokevien osuuden hienoinen kasvu.

Näin selviää EVA Arviosta Onnellinen Suomi, jonka tiedot kerättiin osana EVAn vuoden 2016 Arvo- ja asennetutkimusta. Luvut ovat pitkälti samat kuin edellisessä onnellisuusmittauksessa vuonna 2004.

Myös erot onnellisuudessa eri väestökerrosten välillä jäävät pieniksi.

– Suomi on tasa-arvoinen maa onnellisuudessakin, toteaa EVAn tutkimuspäällikkö Ilkka Haavisto.

Hyvin onnellisia on noin 15 prosenttia suomalaisista. Suunnilleen yhtä moni (17%)  kokee itsensä onnettomaksi. Onnettomuuden kokemukset tiivistyvät toimeentulovaikeuksista kärsiviin ryhmiin. Työttömistä jopa 40% kokee itsensä onnettomaksi. Myös maanviljelijät ja alle 25-vuotiaat nuoret kokevat itsensä aiempaa onnettomammiksi.

Myös kansainvälisesti vertaillen suomalaiset ovat hyvin onnellisia. EU-maat kattavassa vertailussa suomalaiset sijoittuvat viidensiksi. Onnellisuutemme ei kuitenkaan ole viime vuosina kasvanut.  Naapureillamme on mennyt paremmin: ruotsalaiset ovat ohittaneet suomalaiset onnellisuudessa ja myös virolaiset ovat nyt lähes yhtä onnellisia kuin me.

Suomalaisten tulevaisuudenusko on kuitenkin vahvistunut. Nyt 31 prosenttia suomalaisista arvelee, että asiat ovat viiden vuoden päästä paremmin kuin nykyään. Viisi vuotta sitten, vuonna 2011, lukema oli vain 15 prosenttia. Myös suhtautuminen yhteiskunnallisiin uudistuksiin on myönteistä: 69 prosenttia pitää niitä välttämättöminä.

80 prosenttia vastaajista kokee, että on onni ja etuoikeus saada olla suomalainen. Haaviston mukaan suomalaisuuden arvostus on kytköksissä talouskasvuun. EVA on seurannut suomalaisuuden arvostuksen muutoksia vuodesta 1984.

– Aina, kun talous on sukeltanut, on myös suomalaisuuden arvostus hiipunut, Haavisto kertoo.

Julkaisu:

EVA Arvio Onnellinen Suomi

Tutustu myös vuoden 2016 Arvo- ja Asennetutkimukseen Sovinnon eväät.

Taustatietoja tutkimuksesta:

EVA on tutkinut suomalaisten asenteita säännöllisesti vuodesta 1984. Kaikki tutkimustulokset löytyvät osoitteesta www.eva.fi/arvopankki/.

Tiedot pohjautuvat 2 040 henkilön antamiin vastauksiin ja ne on kerätty 8.–19. tammikuuta 2016. Vastaajat edustavat koko maan aikuisväestöä. Aineisto on kerätty Taloustutkimus Oy:n internetpaneelilla. Tulosten virhemarginaali on koko väestön tasolla 2–3 prosenttiyksikköä kumpaankin suuntaan.