Puolueiden on opittava yrityksiltä – EVA Pamfletti julkistettu

Puolueiden on poistettava välikädet politiikan ja kansan väliltä, jos ne aikovat pelastua. Niiden on luovuttava hierarkioista ja otettava kansa mukaan ongelmanratkaisuun.

Näin todetaan EVA Pamfletissa Pelastakaa puolueet! – Mitä politiikka voisi oppia Uberilta?, joka julkistettiin 1.6.2016.

Pamfletti on keskustelunavaus, jolla herätellään puolueita toimimaan. Sen ovat kirjoittaneet Ellun Kanojen toimitusjohtaja Taru Tujunen, Kreab Helsingin toimitusjohtaja Mikael Jungner ja EVAn johtaja Matti Apunen.

Puolueet ovat ankkuroituneet vanhaan aikaan ja eivät enää vastaa kansan odotuksiin. Puolueet eivät enää luo keskusteluagendaa, vaan aloitteet tulevat niiden ulkopuolelta –kampanjoista kuten Tahdon 2013, tai kansalaiselta, jolla on älypuhelin. Samalla valtaa on siirtynyt puolueilta muualle, ennen kaikkea oikeusoppineille ja ay-liikkeelle.

Kirjoittajien mukaan puolueilla on nyt valittavanaan kolme polkua, tai valta valuu vieläkin kauemmas politiikan ulkopuolelle. Ensimmäisessä nykyinstituutiot muuttuisivat joustavimmiksi. Toinen vaihtoehto on suora demokratia, mutta sen esimerkit maailmalta eivät ole lupaavia.

Kolmas väylä olisi uudistaa puolueita, kuten yritykset ovat uudistuneet. Mallia voitaisiin ottaa esimerkiksi Uberista, ja poistaa välikädet puolueiden ja kansalaisten väliltä. Zappoksen esimerkki taas kannustaa joukkoistamiseen, avoimuuteen ja matalaan hierarkiaan.

Puolueiden työkalut kaipaavat kehittämistä. Alueelliset piirit, itsevaltaiset puoluetoimistot ja ryhmäkuri ovat mennyttä aikaa – verkostot uutta. Puoluetoimijoilla tulisi olla rooleja, ei työtehtäviä. Puolueilla voisi olla useampi johtohahmo, joilla voisi olla toisistaan eriäviäkin mielipiteitä.

Myös Suomen vaalijärjestelmä kaipaa remonttia, kirjoittajat toteavat. Rullaavaa hallitusohjelmaa voisi päivittää matkan varrella ja välivaalit antaisivat kansalle mahdollisuuden reagoida hallitusohjelmaan. Uusien toimijoiden tuloa politiikan markkinoille voisi helpottaa puolueiden äänikynnystä madaltamalla ja puoluetukea uudistamalla.

Yhteiskunnalliset ongelmat voisi tuotteistaa: Puolueet voisivat pyytää kansalaiset ja markkinatoimijat mukaan niitä ratkomaan. Uuden ajan poliitikko voisi toimia tällaisen liikkeen mobilisoijana. Puolueiden tulisi siirtyä mielipiteitten maailmasta tekemisen maailmaan.

Pamfletin teemoista käydään keskustelutilaisuus Helsingissä 1.6. iltapäivällä. Tilaisuutta voi seurata sosiaalisessa mediassa: #pelastakaapuolueet

EVA Pamfletti Pelastakaa puolueet! – Mitä politiikka voisi oppia Uberilta?