Tässä ovat teiden yhtiöittämisen hyödyt

Hallitus kaavailee Suomen teiden, rautateiden ja meriväylien siirtämistä kokonaan uuden valtionyhtiön omistukseen. Etenkin tiestön yhtiöittäminen on herättänyt monia kysymyksiä. Kaupunkikehityksen asiantuntija Juha Kostiainen kertoo, mistä teiden yhtiöittämisessä on kysymys.

Juha Kostiainen, mitä hyötyä teiden yhtiöittämisestä on?

– Yhtiöittäminen irrottaa teiden rakentamisen ja ylläpidon julkisen sektorin budjettitaloudesta ja sen rajoitteista. Nykymallin ongelmat näkyvät hyvin juuri nyt, kun investoinneista ja teiden kunnossapidosta tingitään julkisen talouden rahapulan vuoksi.

Yhtiömalli mahdollistaa sen, että tiestön kehitystä ja hoitoa ohjaavat sen käyttäjien todelliset tarpeet valtion kulloisenkin taloustilanteen tai siltarumpupolitikoinnin sijaan.

Tienkäyttäjä hyötyy myös siitä, että tieyhtiöllä on jatkuva intressi pitää tie hyvässä kunnossa. Käyttäjämaksun vastineeksi tien ylläpitäjän on pidettävä antamansa lupaus tietystä palvelutasosta.

Miten käy syrjäseutujen teiden?

– Jos rahoitus tiestön ylläpitoon ja kehittämiseen tulee pelkästään käytön mukaan, ei kaikkein hiljaisimmin liikennöidyille teille välttämättä kertyisi tarpeeksi rahaa.

Riittävä rahoitus voidaan kuitenkin taata joko jonkinlaisella käyttäjämaksujen tasauksella, tai vaihtoehtoisesti julkisen sektorin maksamalla suoralla tuella. Tukeehan julkinen sektori nytkin esimerkiksi yksityisteitä.

Onko teiden yhtiöittäminen niiden yksityistämistä?

– Ei ole. Valtion ei tarvitse luopua teiden omistamisesta ja hoidosta lainkaan, jos se ei pidä sitä järkevänä. Tosin Suomessakin on jo nyt merkittäviä teitä, jotka ovat ainakin väliaikaisesti yksityisessä omistuksessa hankkeiden rahoitukseen liittyvien elinkaarimallien vuoksi. Tällaisia ovat esimerkiksi uudet moottoritiet Helsingistä Turkuun ja Porvoosta Kotkaan.V_200416_quote2

Yhtiömallissa ei kuitenkaan ole mitään pelättävää. Tarvittaessa esimerkiksi uusia investointeja voidaan toteuttaa paljon nykyistä nopeammin yhteistyössä yksityisten kanssa. Euroopassa ja muualla maailmassa teiden ja väylien yhtiöomistus on tavallista. Esimerkiksi Englannin kanaalin alitse kulkeva tunneli on yhtiömuotoinen.

Se, kuka omistaa yhtiöt, on oikeastaan toissijainen kysymys. Vaikka teiden rakentamiseen ja ylläpitoon on käytetty valtavia summia veronmaksajien rahaa, eivät ne ole mitään myyttistä kansallisomaisuutta. Teiden ja muiden väylien kaikki arvo syntyy niiden käytön ja sen luoman taloudellisen arvon kautta.

 Juha Kostiainen on YIT Oyj:n johtaja (kaupunkikehitys)