Valtio on omistajana kuin laiska jättiläinen

Valtio voisi saada jopa 20 miljardin euron tulot yksityistämällä valtionyhtiöitä ja myymällä kaupallista toimintaa harjoittavia yhtiöitään. Suurin osa myyntituloista, yli 11 miljardia euroa, tulisi valtion omistuksista pörssiyhtiöissä, joilla ei enää ole strategista merkitystä.

Näin todetaan EVA Analyysissa Laiska jättiläinen – Viisi syytä miksi valtion omistuksen keventäminen hyödyttäisi Suomea. Sen on kirjoittanut päätoimittaja emeritus Hannu Leinonen.

Leinonen käy analyysissa läpi valtionyhtiöitä, jotka olisi syytä myydä kokonaan tai osin.

– Valtio voisi luopua kokonaan esimerkiksi Sammon, Stora Enson ja Metson osakkeistaan sekä myydä noin puolet omistuksistaan Fortumissa, Nesteessä ja Finnairissa, hän listaa.

EVA. Elinkeinoelämän valtuuskunta. Yleiskuvaa. Paneelissa Mauri Pekkarinen (oik) ja Jukka Oksaharju sekä Hannu Leinonen. EVA Analyysin Laiska Jättiläinen julkistaminen. työpaikka. Valtion pörssiyhtiöt. Valtion omistus. Työntekijä. Työaika. Työtunnit. Työviikko. Tilaisuutta johti Matti Apunen. Helsinki 30. Maaliskuu 2016. COM.PIC / MAURI RATILAINEN

Hannu Leinonen esitteli EVA Analyysin Laiska jättiläinen.

Myymällä listaamattomia kaupallisia yhtiöitään valtio voisi saada ainakin 2,7 miljardin euron tulot. Tähän yritysryhmään kuuluvat muiden muassa Posti ja VR. Lisäksi valtio voisi saada noin 6,2 miljardia euroa yksityistämällä niin sanottuja erityistehtäviä hoitavia yhtiöitä, kuten Veikkauksen, Alkon ja Finavian.

– Modernissa markkinataloudessa valtion omistus pitäisi aina perustella erikseen. Sen tulisi olla tarkkaan harkittua ja väliaikaista, eikä itseisarvo. Nykyisenlaajuinen valtio-omistaminen syrjäyttää yksityistä yritteliäisyyttä ja alentaa koko talouden suorituskykyä, Leinonen sanoo.

Syitä yksityistämiselle on, sillä valtio on Leinosen mukaan huono ja laiska omistaja. Valtio-omistus on politisoitunutta, jäykkää ja siirtää liiketoimintariskejä turhaan veronmaksajille.

Valtio on myös jättiläismäinen omistaja: kansainvälisesti vertailtuna Suomen valtiolla on poikkeuksellisen suuri rooli yritysomistuksessa.

Leinonen ehdottaa, että holdingyhtiö Solidiumista voitaisiin tehdä yritysmyyntien järjestelijä ja valtion omistajaohjaus voitaisiin keskittää valtiovarainministeriöön. Edelleen strategisesti merkittävien yhtiöiden kohdalla valtio voisi turvata intressinsä kontrolloivalla osaomistuksella tai turvaavan osakkeen menettelyllä.

”Jos myydään, pitäisi tietää mihin rahat sijoitetaan”

Laiska jättiläinen julkistettiin aamulla 30. maaliskuuta Helsingin Kansallissalissa. Tilaisuudessa kommentoimassa EVA Analyysia ja keskustelemassa valtionomistuksesta olivat eduskunnan varapuhemies Mauri Pekkarinen (kesk) ja Nordnetin osakestrategi Jukka Oksaharju.

Pekkarisen mukaan valtion ei olisi syytä omistaa lainkaan Sammosta, TeliaSonerasta, StoraEnsosta ja vastaavista yhtiöistä. Outokummussa hänen mukaansa valtion taas on tärkeää olla mukana, mutta nykyistä reippaasti pienempikin omistusosuus riittäisi. Valtion energiaomistuksen Pekkarinen näki tärkeänä huoltovarmuuteen ja geopolitiikkaan liittyvänä kysymyksenä.

EVA. Elinkeinoelämän valtuuskunta. Yleiskuvaa. Paneelissa Mauri Pekkarinen (oik) ja Jukka Oksaharju sekä Hannu Leinonen. EVA Analyysin Laiska Jättiläinen julkistaminen. työpaikka. Valtion pörssiyhtiöt. Valtion omistus. Työntekijä. Työaika. Työtunnit. Työviikko. Tilaisuutta johti Matti Apunen. Helsinki 30. Maaliskuu 2016. COM.PIC / MAURI RATILAINEN

Eduskunnan varapuhemies Mauri Pekkarinen (kesk) kertoi kantansa valtionyhtiöistä. Muun muassa energiayhtöissä on tärkeää ylläpitää valtionomistusta.

Varoituksena kilpailun avaamisesta Pekkarinen mainitsee postipalvelut.

– Sellaista ei pidä hyväksyä, että yksityiset toimijat ottavat suuren postivolyymin Jyväskylässä, ja sitten Posti Oy hoitaa koko muun Suomen, hän sanoi painokkaasti.

Jukka Oksaharju yhtyy Leinosen analyysiin, että valtion roolia pitää kirkastaa ja vähentää, ja samalla yksityisen sijoittajan roolia kasvattaa. Hänen mukaansa jos myyntiin ryhdytään, pitäisi tietää mihin rahat sijoitetaan.

– Mikäli omaisuutta myydään, sen ei pitäisi mennä syömävelkaan vaan uusiin sijoituksiin, joissa on taloudellinen järki. Ei myydä siemenperunoitamme! Oksaharju vaatii.

Hän sanoo, että yksittäisten työpaikkojen pelastusoperaatioiden sijaan valtion tulisi keskittyä työmarkkinoiden pelastamiseen kokonaisuudessaan.

– Jos valtio lähtee pelastamaan työpaikkoja, ei se lopulta pelasta rahaa eikä työpaikkoja. Silloin korkeintaan ostetaan aikaa.

Oksaharju pelkää, että vain huonot ideat saavat rahaa valtiolta. Hän muistuttaa, että ”konkurssi on myös oikeus” – osakkeenomistajan ei tarvitse sijoittaa lisää jos ei halua.

EVA. Elinkeinoelämän valtuuskunta. Yleiskuvaa. Paneelissa Mauri Pekkarinen (oik) ja Jukka Oksaharju sekä Hannu Leinonen. EVA Analyysin Laiska Jättiläinen julkistaminen. työpaikka. Valtion pörssiyhtiöt. Valtion omistus. Työntekijä. Työaika. Työtunnit. Työviikko. Tilaisuutta johti Matti Apunen. Helsinki 30. Maaliskuu 2016. COM.PIC / MAURI RATILAINEN

Nordnetin osakestrategi Jukka Oksaharjulle valtion vahva rooli taloudessa on täysin vieras ajatus.

EVA. Elinkeinoelämän valtuuskunta. Yleiskuvaa. Paneelissa Mauri Pekkarinen (oik) ja Jukka Oksaharju sekä Hannu Leinonen. EVA Analyysin Laiska Jättiläinen julkistaminen. työpaikka. Valtion pörssiyhtiöt. Valtion omistus. Työntekijä. Työaika. Työtunnit. Työviikko. Tilaisuutta johti Matti Apunen. Helsinki 30. Maaliskuu 2016. COM.PIC / MAURI RATILAINEN

Paneelikeskustelun moderoi EVAn johtaja Matti Apunen.

Hannu Leinonen oli odottavaisin mielin, kun maan hallitus tulee pian ulos uuden omistajaohjauslinjauksen kanssa.

– Sitä on odotettu pitkään. Nyt kun se tulee, toivottavasti se on enemmän kuin vähemmän.

– Valtionomistus ei saisi olla maan tapa niin kuin Suomessa nyt on, Leinonen jatkaa. Hän peräänkuuluttaa valtiolta vastausta siihen, mihin se pyrkii omistuksillaan ja aikooko se ”kasvattaa kakkua” vai luopua siitä. Leinosen mukaan oikea linjaus voisi olla esimerkiksi, että puolesta nykyisistä valtioyhtiöomistuksista luovuttaisiin 20 vuoden kuluessa.

– Odotan, että pääministeri Juha Sipilän paperissa keskitytään omistuksista luopumiseen, hän tiivistää.

Joskus tosin valtionomistus on Leinosenkin mukaan hyvä asia, kuten Turun telakan tapaus osoitti.

EVA. Elinkeinoelämän valtuuskunta. Yleiskuvaa. Paneelissa Mauri Pekkarinen (oik) ja Jukka Oksaharju sekä Hannu Leinonen. EVA Analyysin Laiska Jättiläinen julkistaminen. työpaikka. Valtion pörssiyhtiöt. Valtion omistus. Työntekijä. Työaika. Työtunnit. Työviikko. Tilaisuutta johti Matti Apunen. Helsinki 30. Maaliskuu 2016. COM.PIC / MAURI RATILAINEN

Yleisöstä keskustelua kommentoi muun muassa valtioneuvoston kanslian omistajohjauksesta vastaava päällikkö Eero Heliövaara. Hänen mukaansa valtiolla on edelleen roolinsa omistajana siellä, missä yksityinen pääoma ei ole löytänyt yhteiskunnalle tärkeitä asioita.

EVA. Elinkeinoelämän valtuuskunta. Yleiskuvaa. Paneelissa Mauri Pekkarinen (oik) ja Jukka Oksaharju sekä Hannu Leinonen. EVA Analyysin Laiska Jättiläinen julkistaminen. työpaikka. Valtion pörssiyhtiöt. Valtion omistus. Työntekijä. Työaika. Työtunnit. Työviikko. Tilaisuutta johti Matti Apunen. Helsinki 30. Maaliskuu 2016. COM.PIC / MAURI RATILAINEN

Laiska jättiläinen veti salin täyteen valtionomistuksesta kiinnostunutta väkeä.

Julkaisu:

EVA Analyysi Laiska jättiläinen – Viisi syytä miksi valtion omistuksen keventäminen hyödyttäisi Suomea

Julkaisu on osa EVAn Pientä kassasarjaa, joka käsittelee valtion tuloja ja menoja. pieni_kassasarja_kuva

 

Lisätietoja julkaisuun:

Liite: Laskelma valtionyhtiöiden markkina-arvoista (Lähde: Ari Rajala/Balance Consulting (21.3.2016).

Lehdistötiedote: Valtio istuu 20 miljardin euron päällä – EVA Analyysi Laiska jättiläinen

 

Julkistustilaisuuden videot ja kuvat:

Katso EVA Tvstä Hannu Leinosen, Mauri Pekkarisen ja Jukka Oksaharjun videohaastattelut.

Kaikki tilaisuuden kuvat löytyvät EVAn Flickr-tililtä.