Kansa valmis laajaan paikalliseen sopimiseen – ennakkotieto EVAn Arvo- ja asennetutkimuksesta

Suomalaiset haluavat sopia laajasti työehdoista paikallisella tasolla. Enemmistö kansasta sopisi työpaikkatasolla palkan alentamisesta poikkeustilanteessa, työaikajärjestelyistä ja kannustinpalkkiosta.

Suomalaisista 52 prosenttia pitää paikallista sopimisen tasoa oikeana, kun päätettävänä on palkan alentaminen poikkeustilanteessa. Työaikajärjestelyistä, kuten joustoista ja työaikapankeista, päättäisi työpaikkatasolla 69 prosenttia. Edelleen kannustinpalkkioista, kuten bonuksista, sopisi työpaikkatasolla 78 prosenttia suomalaista.

– Näyttää siltä, että kansa on valmiimpi käytännössä laajempaan työpaikkatason sopimiseen kuin työmarkkinajärjestöt, toteaa EVAn tutkimuspäällikkö Ilkka Haavisto.

Suomalaisten suhtautuminen paikalliseen sopimiseen selviää tämänvuotisen EVAn Arvo- ja asennetutkimuksen ennakkotiedoista. Kysely tehtiin tammikuun puolenvälin aikaan, ja siihen vastasi 2 040 suomalaista. Tulosten virhemarginaali on koko väestön tasolla 2–3 prosenttiyksikköä.

EVA2016_kuvio_paikallinen_sopiminen_otsikolla

Suomalaisten valmius paikalliseen sopimiseen on laajaa. Myös työajan pituudesta sovittaisiin mieluiten yritystasolla: Työajan tuomista paikallistasolle kannattaa 45 prosenttia, vain 23 prosenttia antaisi asian liittojen ja 26 prosenttia keskusjärjestöjen päätettäväksi.

Lähes samoin lukemin osoitetaan paikka palkankorotuksille ja ylityökorvauksille sopimisesta. Suomalaisista 44 prosenttia sopisi palkankorotukset paikallistasolla, 27 prosenttia liitoissa ja 20 prosenttia valtakunnan tasolla. Ylityökorvausten kohdalla paikallisen sopimisen kannatus on hiukan pienempää, mutta kuitenkin suositumpaa kuin muiden vaihtoehtojen.

EVAn Arvo- ja asennetutkimus julkistetaan torstaina 10. maaliskuuta. Tämänvuotisessa tutkimuksessa selvitettiin myös suomalaisten asenteita yhteiskunnallisiin vastakkainasetteluihin, pakolaisiin ja turvallisuuteen.

EVA on selvittänyt suomalaisten näkemyksiä taloudesta, politiikasta ja arvoista jo yli 30 vuoden ajan. Tutkimustulokset ovat vapaasti ladattavissa osoitteesta www.eva.fi/arvopankki/.