Lakimuutokset ovat avainasemassa paikallisen sopimisen laajentamisessa

Vain keskeisiä työlakeja muuttamalla voidaan varmistaa se, että paikallinen sopiminen sallitaan kaikissa yrityksissä ja nykyistä useammasta työehdosta.

Nykyisellään paikallinen sopiminen on rajoitetuinta jopa 45 000 yrityksessä kaikista 90 000 työnantajayrityksestä. Nämä yritykset ovat niin sanottuja järjestäytymättömiä eli työnantajaliittoon kuulumattomia yrityksiä, jotka noudattavat yleissitovaa työehtosopimusta.

– Paikallinen sopiminen tulisi sallia nykyistä laajempana kaikille yrityksille, kirjoittaa Suomen Yrittäjien työmarkkina- ja yrityslainsäädäntöyksikön johtaja Janne Makkula tänään julkistetussa EVA Analyysissa Ratkaisun avaimet – Näin työmarkkinoilla siirrytään paikalliseen sopimiseen.

Työsopimuslakiin, työaikalakiin ja vuosilomalakiin pitäisi sisällyttää säännöksiä, joiden perusteella työnantajan ja henkilöstön keskinäisellä sopimuksella voidaan poiketa työehtosopimusten määräyksistä. Mahdollisuus laajaan sopimiseen myös työnantajaliittoon kuuluvissa yrityksissä mahdollistetaan muuttamalla lisäksi työehtosopimuslakia.

Laajan paikallisen sopimisen piirissä olisivat kaikki työehdot, joista työehtosopimuksissakin voidaan päättää, kuten palkanmuodostus ja työaikajärjestelyt. Yritystason sopiminen ei enää edellyttäisi työehtosopimusten yksittäisiä määräyksiä paikallisesti sovittavista asioista.

– Paikallista sopimista lisäämällä uudistetaan työmarkkinoita niin, että työllisyysaste ja työn tuottavuus lähtevät nousuun, Makkula sanoo. Hänen mukaansa paikallisen sopimisen lisääminen on tärkein keino, jolla voidaan vastata Suomen talouden ongelmiin.

Nykyinen yksittäisiin määräyksiin perustuva paikallinen sopiminen jää yritysten kilpailukyvyn parantamisen kannalta vaikutuksiltaan vähäiseksi. Lisäksi sopimisjärjestelmä on nykyisellään monimutkainen, joten mahdollisuus paikalliseen sopimiseen jää usein käyttämättä.

EVA Analyysi Ratkaisun avaimet – Näin työmarkkinoilla siirrytään paikalliseen sopimiseen