Perustuslakia on päivitettävä – EVA Raportti

Kimmo Sasi ehdottaa perustuslain 124 §:n kumoamista. Säännös rajoittaa julkisten tehtävien siirtoa muille kuin viranomaisille.
”Säännös sitoo tarpeettomasti eduskunnan ja viranomaisten harkintavaltaa tehtävien tarkoituksenmukaisessa järjestämisessä. Muissakaan länsimaissa ei vastaavaa säännöstä ole”, Sasi sanoo.

Sasi käy läpi pitkälle toistakymmentä säännökseen liittyvää perustuslakivaliokunnan lausuntoa ja hallituksen esitystä EVA Raportissa Lain vartijat – Perustuslaki on ehdoton, mutta kenen käsissä on sen tulkinta.

Ongelmana on, että julkisen hallintotehtävän käsitettä tulkitaan laajasti. Tehtävät, jotka yksityinen voisi hoitaa, pyritään monopolisoimaan julkisen vallan alle. Lisäksi suomalaiset tulkinnat julkisesta vallasta ovat ristiriidassa EU-oikeuden kanssa.

Sasi ehdottaa remonttia myös perustuslakivaliokunnan toimintaan. Valiokunnan päätöksenteon tulisi täyttää oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin periaatteet ja olla tarpeeksi läpinäkyvää.

”Nykyisellään vain muutama valtiosääntöoppinut määrittää perustuslain tulkinnan. Valiokunnan tulisi kuulla myös siviilioikeuden asiantuntijoita ja vastakkaisten näkemysten edustajia”, Sasi sanoo.

Ongelmallista on myös se, että oikeusoppineet ottavat usein perustuslakivaliokunnan tapauksiin kantaa julkisuudessa jo ennen niiden käsittelyä. Tämä on johtanut siihen, että perustuslaista on tullut politiikan lyömäase.

Varatuomari, diplomiekonomi Kimmo Sasi toimi perustuslakivaliokunnan puheenjohtajana vuosina 2003–2011.

EVA Raportti julkistettiin 24. marraskuuta Helsingissä. Keskustelutilaisuuteen osallistuivat myös nykyinen perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja, varatuomari Annika Lapintie (vas) ja Maaseudun Tulevaisuuden päätoimittaja, yrittäjä Mikael Pentikäinen. Keskustelua moderoi EVAn johtaja Matti Apunen.

Kuvassa EVA:n tilaisuus kansallismuseon tiloissa. Paneelissa Annika Lapintie (vas ja Kimmo Sasi sekä Mikael Pentikäinen.. EVA. Elinkeinoelämän valtuuskunta EVA Kimmo Sasin laatimassa Raportisssa Lain Vartijat - Perustuslaki on Ehdoton, mutta kenen käsissä on sen tulkinta. työpaikka. Työntekijä. Työaika. Työtunnit. Työviikko.Tilaisuutta johti Matti Apunen. Helsinki 24. Marraskuu 2015. COM.PIC / MAURI RATILAINEN

Kuvassa EVA:n tilaisuus kansallismuseon tiloissa. Paneelissa Annika Lapintie (vas ja Kimmo Sasi sekä Mikael Pentikäinen.. EVA. Elinkeinoelämän valtuuskunta EVA Kimmo Sasin laatimassa Raportisssa Lain Vartijat - Perustuslaki on Ehdoton, mutta kenen käsissä on sen tulkinta. työpaikka. Työntekijä. Työaika. Työtunnit. Työviikko.Tilaisuutta johti Matti Apunen. Helsinki 24. Marraskuu 2015. COM.PIC / MAURI RATILAINEN

Kuvassa EVA:n tilaisuus kansallismuseon tiloissa. Paneelissa Annika Lapintie (vas ja Kimmo Sasi sekä Mikael Pentikäinen.. EVA. Elinkeinoelämän valtuuskunta EVA Kimmo Sasin laatimassa Raportisssa Lain Vartijat - Perustuslaki on Ehdoton, mutta kenen käsissä on sen tulkinta. työpaikka. Työntekijä. Työaika. Työtunnit. Työviikko.Tilaisuutta johti Matti Apunen. Helsinki 24. Marraskuu 2015. COM.PIC / MAURI RATILAINEN

Kuvassa EVA:n tilaisuus kansallismuseon tiloissa. Paneelissa Annika Lapintie (vas ja Kimmo Sasi sekä Mikael Pentikäinen.. EVA. Elinkeinoelämän valtuuskunta EVA Kimmo Sasin laatimassa Raportisssa Lain Vartijat - Perustuslaki on Ehdoton, mutta kenen käsissä on sen tulkinta. työpaikka. Työntekijä. Työaika. Työtunnit. Työviikko.Tilaisuutta johti Matti Apunen. Helsinki 24. Marraskuu 2015. COM.PIC / MAURI RATILAINEN

 

Julkaisu:

EVA Raportti Lain vartijat – Perustuslaki on ehdoton, mutta kenen käsissä on sen tulkinta

 

Lisätietoa:

Lehdistötiedote: Perustuslakia on päivitettävä – EVA Raportti

Kimmo Sasin esitys EVAn tilaisuudessa 24.11.2015

Kaikki tilaisuuden kuvat EVAn Flickr-tilillä

 

Haastatteluja:

EVA TVn video: Kimmo Sasi kertoo, miksi perustuslakia on päivitettävä

EVA TVn video: Kimmo Sasi kertoo, miten perustuslakivaliokunnan työtä tulisi kehittää

Kimmo Sasi oli 24.11.2015 Ylen Aamu-tv:ssä keskustelemassa perustuslain tulkinnasta nykyisen perustuslakivaliokunnan puheenjohtajan Annika Lapintien (vas) kanssa.

Kimmo Sasia haastateltiin asiantuntijavallasta Yle Radio 1:n Ykkösaamussa 10.12.2015. Voit kuunnella Sasin haastattelun kohdasta 7.55 – 13.07. Sasin mukaan asiantuntijat antavat nykyään lausuntoja melko kevyin perustein ja kärjekkäät kommentit saavat mediahuomiota. Lainsäädännön valmistelu on tänä päivänä heikompaa kuin aiemmin, sanoo Sasi. Hänen mukaansa lainvalmistelussa pitääkin näkyä poliittinen ohjaus, toisin kuin ajankohtaisessa keskustelussa on kritisoitu.