Vihriälä: EMU kaipaa vahvempaa markkinaperiaatetta, ei fiskaaliunionia

Ylivelkaantuneiden valtioiden velkoja on voitava järjestellä kuten yksityisten yritysten velkasaneerauksissa. Vain näin syntyy markkinakuria, sanoo Vesa Vihriälä.

EMUn toimivuuden parantamiseksi ja isojen rahoituskriisien hoitamiseksi tarvitaan Vihriälän mielestä lisäksi nykyistä uskottavammat rahoitustukimekanismit sekä paremmin toimivat pääoma-, luotto- ja työmarkkinat. ”Nämä yhdessä valtioiden velkajärjestelymekanismin kanssa ovat EMUn vakauden edellytys”, hän sanoo.

Pankkiunioni on toteutettava kokonaisuudessaan. Pankkien pääomavaatimuksia tulee kiristää lisää, pankkien sijoituksia valtionpapereihin rajoittaa ja kansallisia työmarkkinoita joustavoittaa. Pääomamarkkinoiden ja luottomarkkinoiden integraatiota on lisättävä, jotta ne tasoittavat nykyistä paremmin maiden välisiä suhdanne-eroja.

Vihriälän mukaan euroalueen vakaa talouskehitys ei edellytä laajaa fiskaalista yhteisvastuuta. ”Fiskaaliunioni voisi olla hyödyllinen mutta se ei ole välttämätön. Sitä ei pidä väkisin ajaa.” Hän ei pidä fiskaaliunionia realistisena, sillä päätöksenteon keskittämiseen ei ole poliittista tahtoa.

Kun Kreikan kriisi kärjistyi kesällä, kysymys euroalueen tulevaisuudesta nousi uudelleen esiin. ”On oltava rehellisiä. Eurokriisissä on katastrofin estämiseksi turvauduttu yhteisvastuuseen tavalla, joka istuu huonosti perussopimuksen henkeen.” Voi myös kysyä, onko Kreikan lisätuki EVM-sopimuksen mukaista, sillä euroalueen rahoitusvakaus ei ole enää Kreikan takia uhattuna.

Nyt on aika miettiä varautumista uuteen pahaan päivään. Vihriälä uskoo, että tarvittaville päätöksille saadaan tuki, sillä rahoitusvakaus miellettäneen yhteiseksi julkiseksi hyödykkeeksi, joka vaatii euroalueen laajuisen ratkaisun. ”Yhteistä finanssipolitiikkaa on sen sijaan järkevää harkita vasta kun aito poliittinen hyväksyntä syntyy, jos on syntyäkseen”, hän sanoo.

***

Elinkeinoelämän valtuuskunnan EVAn ja Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen ETLAn toimitusjohtaja Vesa Vihriälän kirjoittama EVA Raportti Kun paha päivä koittaa – EMU vaatii korjausta mutta ei fiskaaliunionia julkaistiin Helsingissä 4. syyskuuta. Tilaisuuden keskusteluun osallistuivat europarlamentaarikko Liisa Jaakonsaari (sd/S&D) sekä Nordean pääanalyytikko Jan von Gerich. Keskustelua moderoi EVAn johtaja Matti Apunen.

EVA Raportti Kun paha päivä koittaa

Lehdistötiedote