Oppia Atlantin takaa, ettei Kreikan tapaus toistuisi

Euromaat rikkoivat omia sääntöjään päättäessään Kreikan kolmannesta tukipaketista. Euroalueen rahoitusvakaus ei ollut kesän alussa enää uhattuna, kuten Euroopan vakausmekanismin EVM:n käyttöönotto edellyttäisi.

Tämä havaittiin niin Kansainvälisessä valuuttarahastossa IMF:ssa kuin markkinoillakin. ”On vaarallista jos emme voi uskoa siihen mitä sovimme”, sanoo Vesa Vihriälä.

Myös Nordean pääanalyytikko Jan von Gerich yhtyy arvioon, että perustelut Kreikan tukemiselle olivat heikot. Vihriälä ja von Gerich esittelivät näkemyksiään Vihriälän kirjoittaman EVA Raportin Kun paha päivä koittaa – EMU vaatii korjausta mutta ei fiskaaliunionia julkistamistilaisuudessa Helsingissä 4. syyskuuta. Tilaisuuden veti EVAn johtaja Matti Apunen.

Kuvassa EVA:n seminaari Kun Paha Päivä Koittaa. Tilaisuutta johtaa Matti Apunen. Paneelissa ja puhujina ovat Vesa Vihriälä ja Liisa Jaakonsaari sekä Jan von Gerich. Euroalue ja EMU. Euro. Helsinki 04. Syyskuu 2015. COM.PIC / MAURI RATILAINEN

Euroopassa talous- ja rahaliiton kehittämiseen tähtäävässä keskustelussa johtopäätös on usein ollut, että vastaus ongelmiin on tiiviimpi fiskaalinen integraatio. ”Sanoisin periaatteessa kyllä mutta käytännössä ei”, Vihriälä toteaa.

Hänen mukaansa finanssipoliittisessa tasauksessa olisi hyötynsä, varsinkin pienille maille ja silloin, kun rahapolitiikka ei riitä. Finanssipoliittisen tasauksen hyöty ei kuitenkaan välttämättä ole suuri. Pääongelma on kuitenkin poliittinen: iso osa varsinkin pohjoisemmista euromaista pelkää, että fiskaaliunioni tulisi johtamaan uusiin pysyviin tulonsiirtoihin jäsenmailta toisille.

Yhteinen päätöksenteko voitaisiin myös kokea kansallista itsemääräämisoikeutta rikkovana valtion keskeisiksi koetuissa tehtävissä verotuksessa ja julkisista menoista päättämisessä. Tältä osin varauksellinen suhtautuminen näyttää koskevan lähes kaikkia euromaita. Vihriälän mielestä fiskaalista integraatiota ei pitäisi yrittää viedä väkisin eteenpäin. Ilman kansalaisten tukea se ei toimi.

Myös muut keskustelijat olivat samoilla linjoilla: tahto lisätä yhteistyötä yli kansallisrajojen on jäsenmaissa vähäistä. Raporttia kommentoimassa ollut europarlamentaarikko Liisa Jaakonsaari (sd/S&D) kritisoi tästä kansallisia ministereitä – myös suomalaisia. Hän piti heitä edistyksen jarruna.
Jaakonsaaren mielestä ulkoinen paine niin siirtolaisten myötä kuin Aasian nousun kauttakin voi johtaa siihen, että integraation vastustus heikkenee. Poliittisesti suotuisampia aikoja ei ole varaa jäädä odottelemaan, totesi von Gerich.

Kuvassa EVA:n seminaari Kun Paha Päivä Koittaa. Tilaisuutta johtaa Matti Apunen. Paneelissa ja puhujina ovat Vesa Vihriälä ja Liisa Jaakonsaari sekä Jan von Gerich. Euroalue ja EMU. Euro. Helsinki 04. Syyskuu 2015. COM.PIC / MAURI RATILAINEN

Lisää markkinalähtöisyyttä

Vihriälä vaatii EMUun lisää markkinalähtöisyyttä ja velkojanvastuun todellista toteutumista. Aivan kuten yritystenkin, tulisi myös valtioiden voida ajautua velkasaneeraukseen.

”Näin olisi ollut hyvä tehdä Kreikankin kohdalla jo alkuvaiheessa”, Vihriälä toteaa, vaikka lisääkin, että vuonna 2010 tällaista päätöstä oli vaikea tehdä, koska ei vielä ollut olemassa rahoitusvakausmekanismeja muiden maiden turvaksi.

Vihriälä huomauttaa, että Yhdysvalloissa menestys nojautuu pitkälti uskottavaan markkinakurin ja no bail out -periaatteen noudattamiseen osavaltioiden kohdalla. Yhdysvalloissa finanssipoliittinen tasaus ei ole suurta, sen sijaan tasaus yksityisten rahoitusmarkkinoiden kautta on huomattavan voimakas.

Kuvassa EVA:n seminaari Kun Paha Päivä Koittaa. Tilaisuutta johtaa Matti Apunen. Paneelissa ja puhujina ovat Vesa Vihriälä ja Liisa Jaakonsaari sekä Jan von Gerich. Euroalue ja EMU. Euro. Helsinki 04. Syyskuu 2015. COM.PIC / MAURI RATILAINEN

Lisäksi Yhdysvalloissa työmarkkinat toimivat tehokkaasti, niistä löytyy liikkuvuutta ja palkkajoustoa. Amerikkalainen talous on dynaamisempi ja paremmin sopeutuva kuin eurooppalainen.

Jaakonsaaren mielestä olisi hyvä huomioida myös muita Euroopan taloutta epävakauttavia tekijöitä. Hän nosti esimerkiksi euromaiden velkaantumisen, Saksan mittavan ylijäämään ja Ranskan runsaan alijäämän. Myös Euroopan sisäistä verokilpailua Jaakonsaari pitää vahingollisena.

Ongelmallinen talletussuoja

Vihriälä on varma, että kriisejä tulee olemaan jatkossakin, joten on varauduttava pahan päivän varalle. Siksi vakausmekanismien pitäisi olla uskottavia – niiden toimivuutta on parannettava eri keinoin. Uskottavien mekanismien taakse tarvitaan myös julkista yhteisvastuuta, ”katastrofivakuutusta”. Vihriälän mukaan pankkiunioni tulisi toteutua kokonaisuudessaan.

Kuvassa EVA:n seminaari Kun Paha Päivä Koittaa. Tilaisuutta johtaa Matti Apunen. Paneelissa ja puhujina ovat Vesa Vihriälä ja Liisa Jaakonsaari sekä Jan von Gerich. Euroalue ja EMU. Euro. Helsinki 04. Syyskuu 2015. COM.PIC / MAURI RATILAINEN

Finanssialan keskusliiton toimitusjohtaja Piia-Noora Kauppi kritisoi tilaisuudessa Vihriälän ehdotukseen sisältyvää eurooppalaista yhteistä talletussuojaa. Kaupin mielestä yhteinen talletussuoja tarkoittaisi tulonsiirtounionia.

Jan von Gerichin mukaan EMU ei ole toiminut hyvin edes hyvinä aikoina. Valuuttaunioni on ollut tehoton, eikä se ole vauhdittanut kasvua.

Von Gerich muistutti, että Eurooppa tarvitsee kasvua ja sisämarkkinat olisi saatava ensimmäisenä kuntoon. Hän siirtäisikin näkökulmaa suuremman kokoluokan asioihin: tyydytäänkö tukkimaan vuotoja soutuveneessä – vai viritettäisiinkö moottori?

Talouskasvun tarpeesta ei tilaisuudessa syntynyt erimielisyyttä. Vihriälä kuitenkin muistutti, että pohja eli vakaa ympäristö on luotava ensin ja monet vakautta tukevat toimet, kuten esimerkiksi pääoma- ja luottomarkkinoiden integraatio tukevat kasvua myös suoraan.

Kuvassa EVA:n seminaari Kun Paha Päivä Koittaa. Tilaisuutta johtaa Matti Apunen. Paneelissa ja puhujina ovat Vesa Vihriälä ja Liisa Jaakonsaari sekä Jan von Gerich. Euroalue ja EMU. Euro. Helsinki 04. Syyskuu 2015. COM.PIC / MAURI RATILAINEN

 

Lue myös: Vihriälä: EMU kaipaa vahvempaa markkinaperiaatetta, ei fiskaaliunionia