EVA Analyysi hallitusohjelmasta: Kumouksia ja kovia lupauksia

Hallitusohjelma sisältää kaksi esitystä, jotka muokkaavat merkittävästi poliittista kulttuuria. Toinen on ajatus yhteiskuntasopimuksesta ja sen kautta ehdollistetuista menoleikkauksista ja veronkevennyksistä. Toinen on ajatus itsenäisestä maakuntahallinnosta.  Näin arvioi tänään julkaistu EVA Analyysi ”Kumouksia ja kovia lupauksia – Sipilän hallitusohjelma uudistaa hallintokulttuuria ja hillitsee veroja paremmin kuin omaa optimismiaan”. Analyysin on kirjoittanut EVAn johtaja Matti Apunen.

Tämän lisäksi ohjelma antaa joukon painavia lupauksia. Hallitus lupaa, että veroaste ei nouse, työn verotusta kevennetään ja hallitus ei rasita teollisuutta uusilla kustannuksilla vaalikauden aikana.

Sosiaali- ja terveyspuolella luvataan määritellä julkinen palvelulupaus ja rakentaa malli kustannusten ja laadun läpinäkyvyyden parantamiseksi. Palvelulupaus tarkoittaa erittäin tervetullutta julkisen palvelun rajanvetoa. Kustannusten ja laadun läpinäkyvyys puolestaan on kriittinen tekijä yksityisten yritysten kannalta – läpinäkyvyyden puute estää tehokkaasti tehokkuusvertailut ja reilun kilpailun palvelutuotannossa.

Kaiken kaikkiaan ohjelma alleviivaa yksiselitteisesti kilpailun merkitystä ja reilun markkinoillepääsyn merkitystä: ”Kaikkien yritysten kannalta on tärkeää, että kilpailua lisätään ja julkisia palveluja avataan yritysten kilpailulle.”

Kumouksia ja kovia lupauksia