EVA Analyysi: Hallitus tarvitsee kovan ytimen – Kuusi käytännön ehdotusta hallituksen päätöksentekokyvyn vahvistamiseksi

Hallitusohjelmaan kirjattavat strategiset linjaukset tavitsevat tuekseen selkeän omistajuuden. Nykyisestä talouspoliittisesta ministerivaliokunnasta on tehtävät strateginen ministerivaliokunta, jolla on päävastuu laajojen uudistushankkeiden valmistelusta ja toteutuksesta. Näin selviää EVA Analyysista Hallitus tarvitsee kovan ytimen – Kuusi käytännön ehdotusta hallituksen päätöksentekokyvyn vahvistamiseksi. Analyysin on kirjoittanut Esko Aho, joka toimi Suomen pääministerinä vuosina 1991–1995.

Strategisten uudistusten ja suurhankkeiden keskittäminen strategiseen ministerivaliokuntaan mahdollistaisi hankkeiden tehokkaan, hallinnonrajat ylittävän johtamisen, analyysi arvioi. Samalla hankkeet saisivat tuekseen selkeän omistajuuden, joka niiltä on menneellä hallituskaudella puuttunut.

Analyysin mukaan perusehto uuden hallituksen onnistumiselle on, että valtioneuvoston päätöksentekojärjestelmän ilmeiset heikkoudet korjataan nopeasti. Viime vuosisadalta perityillä päätöksenteon tavoilla ja rakenteilla emme pärjää.

”Tärkeintä on luoda hallitukselle kunnolliset edellytykset strategiseen johtamiseen. Hallituksen päätöksentekokykyä ja joustavuutta reagoida toimintaympäristön yllättäviin muutoksiin pitää vahvistaa nopeasti”, Esko Aho sanoo.

Analyysi esittää, että poliittisten valtiosihteereiden järjestelmä on purettava. Järjestelmä on hämärtänyt poliittisen ohjauksen ja hallinnon työnjakoa sekä osaltaan vahvistanut ylimmän päätöksenteon siiloutumista.

Poliittisten valtiosihteereiden sijaan strategiahankkeista vastaavan ministerivaliokunnan yhteyteen voitaisiin luoda poliittisesti koottu asiantuntijaelin, jonka tehtävänä on tukea hallitusohjelman toteutumista.

Analyysin mukaan näillä uudistuksilla siirrettäisiin poliittisen vaikuttamisen painopiste toimeenpanosta strategisiin valintoihin sekä erotettaisiin poliittinen valmistelu ja virkamiesvalmistelu toisistaan.

Hallitus tarvitsee kovan ytimen

Katso Esko Ahon haastattelu:  [youtube]https://www.youtube.com/watch?v=hnHp5Bjmq9g[/youtube]

EVA Analyysin Hallitus tarvitsee kovan ytimen julkaisutilaisuuden keskusteluun Rake-salissa osallistuivat Matti Apusen (vas.) johdolla politiikan toimittaja Unto Hämäläinen, analyysin kirjoittaja Esko Aho sekä alivaltiosihteeri Timo Lankinen.

EVA Analyysin Hallitus tarvitsee kovan ytimen julkaisutilaisuuden keskusteluun Rake-salissa osallistuivat Matti Apusen (vas.) johdolla politiikan toimittaja Unto Hämäläinen, analyysin kirjoittaja Esko Aho sekä alivaltiosihteeri Timo Lankinen.

EVA Analyysin Hallitus tarvitsee kovan ytimen julkaisutilaisuusEVA Analyysin Hallitus tarvitsee kovan ytimen julkaisutilaisuusEVA Analyysin Hallitus tarvitsee kovan ytimen julkaisutilaisuus

Analyysin kirjoittaja Esko Aho.

Analyysin kirjoittaja Esko Aho.