Suomalaisten asenteet liittyen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan

Suomalaiset ovat huolestuneita Venäjän kehityksestä, selviää EVAn Arvo- ja asennetutkimuksesta. Jopa 83 prosenttia vastaajista pitää naapuriamme epävakaana ja arvaamattomana. Venäjän ohella suomalaisia huolestuttaa terrorismi. Kaksi kolmesta (67 %) katsoo, että terrorismin uhka on kasvanut Suomessa. EVAn Arvo- ja asennetutkimuksen ulko- ja turvallisuuspoliittisesta osiosta selviää myös, mitä mieltä suomalaiset ovat Natosta, EU:sta sekä kansainvälisestä kehityksestä yleisesti.[

Ukrainan kriisi on muuttanut suomalaisten suhtautumista Nato-jäsenyyteen myönteisemmäksi. Joka neljäs (26 %) suhtautuu mahdolliseen Nato-jäsenyyteen myönteisesti, neljä kymmenestä (43 %) kielteisesti.

Tutkimuksesta selviää, että eurokriisin alkuvuoden käänteet eivät hetkauttaneet suomalaisten suhtautumista EU-jäsenyyteen tai yhteisvaluutta euroon. EU-jäsenyyteen suhtautuu myönteisesti 42 prosenttia suomalaisista ja kielteisesti 27 prosenttia.

Kansainvälisyyteen suomalaiset suhtautuvat varauksellisesti. Joka toinen (49%) katsoo, että maamme on mennyt liian pitkälle globalisaatioon ja toivoo, että voisimme palata kohti kansallisempaa taloutta ja politiikkaa.

Turvallisuudentunne horjuu