Suomalaisten työelämäasenteet

Kansa on valmis lisäämään tehdyn työn määrää kovinkin keinoin, jotta hyvinvointivaltio saadaan rahoitettua jatkossa. 24 prosenttia suomalaisista pitää viikottaisen työajan pidentämistä hyvänä keinona työllisyyden lisäämiseksi, kun vuonna 2011 luku oli 13 prosenttia. EVAn Arvo- ja asennetutkimuksen työelämäosuuden tulokset kertovat asennemuutoksesta. Suomalaiset ymmärtävät taloustilanteen vakavuuden ja uskovat, että Suomi nousee vaikeuksista työtä tekemällä.

Arvo- ja asennetutkimuksessa kartoitettiin kansan näkemyksiä myös laajemmista ja pitkäaikaisemmista työelämän trendeistä. Näitä ovat esimerkiksi uuden teknologian läpimurto, tuloerokehitys, työn pirstaloituminen sekä suhtautuminen yrittäjyyteen.

Tutkimuksesta selviää, että suomalaiset pelkäävät robottien syrjäyttävän ihmiset työpaikoilla. Puolet (48 %) kansasta uskoo, että ihmistyön korvaaminen koneilla ja automaatiolla johtaa pysyvään suurtyöttömyyteen, 34 prosenttia ei.

Suomalaiset eivät tuomitse osaamisen perusteella syntyviä tuloeroja. 54 prosenttia kansasta hyväksyy, että huippuosaajille maksetaan muita parempaa palkkaa, vaikka se kavattaisi tuloeroja.

Tutkimus kertoo, että yrittäjyyden arvostus on nousussa, mutta yrittäjän asemaa pidetään hankalana. Väitteeseen ”Vain hullu ryhtyy yrittäjäksi” yhtyy 62 prosenttia suomalaisista, mikä on 10 prosenttiyksikköä enemmän kuin vuosi sitten.

Vai tarvitaanko jo kovempia lääkkeitä