Suomalaisten veroasenteet

Suomalaiset eivät ole valmiita lisäämään verotaakkaansa. 65 prosenttia kansasta ilmoittaa, ettei henkilökohtaisesti halua maksaa nykyistä enempää veroja. Huoli verotuksen vaikutuksesta työhaluihin nostaa jälleen päätään. 47 prosenttia suomalaisista tahtoo keventää ansiotulojen verotusta, 41 prosenttia pitää sen ennallaan. Silti kansa suhtautuu päättyvällä vaalikaudella tehtyihin veronkorotuksiin talkoohenkisesti, selviää EVAn Arvo- ja asennetutkimuksen verokysymysten tuloksista.

53 prosenttia suomalaisista haluaa keventää verotusta, jotta osaajat ja omistajat eivät muuttaisi pois Suomesta, selviää tutkimuksesta. Eniten verotuksen keventämistä vaativat kokoomusta ja yllättäen perussuomalaisia äänestävät, hieman maltillisemmalla linjalla ovat keskustaa äänestävät. Vähäisemmät veronalennusvaatimukset ovat sosiaalidemokraatteja ja vasemmistoliittoa äänestävillä.

Tutkimus kertoo, että suomalaiset eivät halua veronalennuksia julkisten palvelujen heikentämisen kustannuksella. Peräti 79 prosenttia kansasta vaatii kuitenkin julkisen talouden tehostamista veronkiristysten sijaan.

Verotaakka tapissa