EVA Analyysi: Uudistusten umpikuja – Kolme syytä, miksi kuntareformit epäonnistuvat

Yksi syy kuntauudistusten epäonnistumisiin on ollut liiallinen usko kuntaliitoksiin ja kuntien yhteistoimintaan. Valtion ja kuntien väliin tarvitaan kolmas hallinnon taso kuten piirikunnat.
Näin selviää EVA Analyysista Uudistusten umpikuja – Kolme syytä, miksi kuntareformit epäonnistuvat. Analyysin ovat kirjoittaneet liikkeenjohdon neuvonantaja Bo-Erik Ekström, asianajaja Mika Pohjonen ja EVAn tutkimuspäällikkö Ilkka Haavisto.

Piirikunnat olisivat kokonaan uusi hallinnon taso, jolla olisi verotusoikeus ja omat, suorilla vaaleilla valitut päätöksentekijät. Piirikuntia tarvitaan, koska osa kuntien tehtävistä edellyttää nykyistä suurempaa järjestämisen mittakaavaa.

”Tutkimusten mukaan palveluiden järjestämisen mittakaava vaihtelee palvelusta ja toiminnosta toiseen. Vahva peruskunta on kuin yhden koon vaate: joihinkin tehtäviin aivan liian suuri, toisiin liian pieni. Laajempaa alueellista näkemystä tarvitaan esimerkiksi terveydenhuollossa ja liikenteen infrastruktuurihankkeissa”, sanoo Ilkka Haavisto.

Valtaosassa länsimaista on piirikuntien kaltainen väliportaan hallinto. Se puuttuu Suomen lisäksi lähinnä Balkanin ja Baltian maista.

Julkisten palveluiden toimintatavoissa ei myöskään saada aikaan tarvittavia muutoksia pelkillä rakenneuudistuksilla, analyysi arvioi. Kuntapalveluiden tuotanto tarvitsee sparrausta ja kilpailua, jota yritykset ja kolmannen sektorin toimijat voivat tarjota.

”Uudistuksia pitää tehdä jatkossa kuntien asukkaiden näkökulmasta. Kilpailu parantaa todistetusti palveluiden laatua. Kuntalaisten valinnanvapaus on erinomainen keino avata palveluita kilpailulle”, Bo-Erik Ekström toteaa.

EVA Analyysi tarkastelee kolmea syytä siihen, miksi kuntareformit ovat epäonnistuneet. Samalla analyysi kertoo, mitä onnistuneelta uudistukselta vaaditaan. Viimeaikaiset uudistukset eivät ole poistaneet tarvetta sille, että kuntareformeja on jatkettava myös seuraavalla vaalikaudella. Analyysi on EVAn pienen vaalisarja toinen osa.

Uudistusten umpikuja