EVA Analyysi: Kasvun prosentit – Näin korjaamme osinko- ja pääomatuloverotuksen

Monimutkaiseksi rapautunut osinko- ja pääomatuloverojärjestelmä pitäisi uudistaa rakenteeltaan yhdenmukaiseksi. Nykyjärjestelmä sisältää lukuisia yritystoiminnan kasvun esteitä ja kohtelee epäneutraalisti erilaisia liiketoimintamalleja, rahoitusmuotoja ja sijoituskohteita. Näin selviää EVA Analyysista Kasvun prosentit. Analyysin on kirjoittanut oikeutieteen tohtori Janne Juusela.

Pääomatuloverotuksessa pitäisi siirtyä suhteelliseen verokantaan. Nykyinen progressiivinen pääomatuloverotus lisää verosuunnittelua ja pääomapakoa, eikä sen avulla kerätä verotuottojakaan tehokkaasti.

Osinkoverotus pitäisi korjata neutraaliksi, jolloin osinkotuloa kohdeltaisiin yhdenmukaisesti riippumatta yrityksen liiketoiminnan luonteesta tai varallisuusasemasta. Neutraali veromalli poistaisi myös kasvuyrityksille haitallisen listautumiskynnyksen ja yhdenmukaistaisi eri sijoitusmuotojen verokohtelua.

”Listautumiskynnys on vahingollinen kotimaisen omistajuuden näkökulmasta. Listautumiskynnys voi tehdä houkuttelevammaksi vaihtoehdoksi yrityksen myymisen ulkomaiselle suuryritykselle tai pääomarahastolle”, Janne Juusela sanoo.

Neutraali malli pääsääntöisesti kiristäisi vakavaraisten yritysten osinkoverotusta, kun huojennettujen osinkojen järjestelmästä luovuttaisiin. Muiden yritysten osinkoverotus pääsääntöisesti keventyisi. Selvimmin mallista hyötyisivät yritykset, joiden toiminta nojaa osaamispääomaan ja palveluihin.

Ehdotettu malli olisi selkeä ja ennustettava. Verotus ei syrjisi tai suosisi mitään toimialaa tai liiketoimintatapaa. Verotuksesta tulisi hallinnollisesti kevyempää sekä veronmaksajille että veronsaajalle.

Analyysi on EVAn Pienen Vaalisarjan ensimmäinen julkaisu.

Kasvun prosentit

Katso myös valtiovarainministeri Antti Rinteen kommentti ehdotettuun neutraaliin veromalliin tästä.

EVA Analyysin julkaisutilaisuuden keskusteluun osallistuivat Matti Apusen (vas.) johdolla valtiovarainministeri Antti Rinne, professori Vesa Puttonen sekä oikeustieteen tohtori Janne Juusela.

EVA Analyysin julkaisutilaisuuden keskusteluun osallistuivat Matti Apusen (vas.) johdolla valtiovarainministeri Antti Rinne, professori Vesa Puttonen sekä oikeustieteen tohtori Janne Juusela.

Analyysi julkaistiin G18-salissa Helsingissä 5.11.2014.

Analyysi julkaistiin G18-salissa Helsingissä 5.11.2014.

Janne Juusela esitteli neutraalin veromallin.

Janne Juusela esitteli neutraalin veromallin.

Valtivarainministeri Antti Rinne kommentoi ehdotettua veromallia.

Valtivarainministeri Antti Rinne kommentoi ehdotettua veromallia.