EVA Analyysi: Vuosikymmenen valinta – Näin sote-uudistus pelastetaan

Sovitusta viiden sote-alueen lähtökohdasta on mahdollista rakentaa useita vaihtoehtoisia malleja. Riskinä on, että uudistus lähtee suuntaan, jossa palveluiden tuotanto monopolisoituu ja kansalaisten sananvalta kutistuu.

Näin selviää tänään julkaistusta EVA Analyysista Vuosikymmenen valinta – Näin sote-uudistus pelastetaan. Analyysin ovat kirjoittaneet liikkeenjohdon neuvonantaja Bo-Erik Ekström, asianajaja Mika Pohjonen ja EVAn tutkimuspäällikkö Ilkka Haavisto.

Onnistuessaan sote-uudistus voi tarkoittaa suurta myönteistä muutosta julkiseen terveydenhuoltoon. ”Sote-uudistus tarjoaa mahdollisuuden myös ratkaisulle, jossa toteutuisivat Ruotsin ja Ison-Britannian mallien tapaan palveluiden käyttäjien valinnanvapaus sekä aito monituottajuus”, arvioi Ilkka Haavisto.

EVA Analyysi tarkastelee neljää vaihtoehtoista kehityssuuntaa sote-uudistukselle. Analyysin mukaan malli, jolla on parhaat edellytykset parantaa sote-palveluiden saatavuutta ja laatua, on asiakkaiden mahdollisimman laajaan valinnanvapauteen perustuva avoin malli.

”Avoimessa mallissa sote-alueen asukkaat valitsevat palveluntuottajan sote-alueen hyväksymistä toimijoista. Raha seuraa asukasta. Jos asukas ei ole tyytyväinen esimerkiksi terveysasemaansa, hän voi vaihtaa sitä”, Mika Pohjonen sanoo.

Keskeisintä sote-uudistuksen onnistumiselle on, että palveluiden järjestäminen ja tuottaminen eriytetään. Analyysin mukaan julkinen sektori voi haastaa oman palveluntuotantonsa vain avaamalla palvelumarkkinansa. Tämä taas voi tapahtua ainoastaan monituottajuuden ja tuottajien välisen kilpailun kautta.

”Valinnanvapaus ja kilpailu parantavat sekä sote-palveluiden laatua, tehokkuutta ja saatavutta. Kuntasektorin kokonaiskustannukset kasvavat huimat 1,8 miljardia joka vuosi. Kustannusten kasvutahti on liian nopeaa. Samalla rahalla voidaan saada enemmän aikaiseksi”, Bo-Erik Ekström toteaa.

Aiemmista yrityksistä uudistaa julkisia palveluita on opittu, että intressiryhmät repivät kunnianhimoisetkin uudistukset riekaleiksi, jos uudistuksen tavoitetta ei pidetä kirkkaana. Analyysi esittää, että sote-uudistajat voivat onnistua tehtävässään vain ajamalla julkisia palveluita käyttävän, tavallisen suomalaisen etua.

Vuosikymmenen valinta