EVA Analyysi: Konsensuksen kuolema? – Perinteinen kolmikanta ei enää toimi, miksi ja mitä tilalle

”Suomen konsensuspolitiikka ei toimi. Kolmikannan kyvyttömyys yhteisen näkemyksen muodostamiseen on jarruttanut välttämättömiä rakenneuudistuksia”, toteaa toimitusjohtaja Vesa Vihriälä tänään julkaistussa EVA Analyysissään ”Konsensuksen kuolema? – Perinteinen kolmikanta ei enää toimi, miksi ja mitä tilalle”.

Vihriälä moittii, että nykyisellä mallilla tehdyt palkkaratkaisut ovat olleet huonoja kilpailukyvyn ja työllisyyden kannalta. Työmarkkinajärjestöjen myötävaikutukseen ripustetut uudistukset ovat edenneet tahmeasti. Esimerkiksi eläkejärjestelmän muokkaaminen muuttuviin olosuhteisiin on ollut hidasta. Kolmikantapäätöksenteko ei ole myöskään varmistanut työrauhaa.

Vihriälän mukaan kolmikantainen päätöksentekomalli on uudistettava. ”Pyrkimystä laajaan yhteisymmärrykseen ei pidä hylätä. On vain tunnustettava olosuhteiden muuttuminen ja sopeutettava menettelytavat sen mukaisesti”, sanoo Vihriälä.

Vihriälän analyysi on, että palkanmuodostuksessa on hyväksyttävä kilpailulle alttiin sektorin asettama palkkanormi. Palkankorotuspotin jaosta sopiminen on siirrettävä yritystasolle.

Vihriälän mukaan hallituksen ja etujärjestöjen yhteistyön on keskityttävä yhteisen näkemyksen muodostamiseen talouden tilasta ja politiikkavaihtoehdoista – ei yksityiskohtaiseen sopimiseen.

Kolmikanta on hämärtänyt päätöksenteon vastuusuhteita ja työnjakoa. Vihriälä vaatiikin, että poliittisten puolueiden ja hallituksen tulee ottaa selkeästi vastuu politiikkauudistusten määrittämisestä, valmistelusta ja toteuttamisesta. Intressitahojen kyvyttömyys yhteisen näkemyksen muodostamiseen ei voi olla peruste hallituksen toimettomuudelle.

Vihriälä sanoo, että kolmikantainen sopiminen on vaikeutunut varsin ymmärrettävistä ja pääosin peruuttamattomista syistä. Historialliset erityissyyt kansallisen yksimielisyyden osoittamiseen ovat väistyneet samalla kun talouden rakennemuutos on vähentänyt yritysten kiinnostusta ja mahdollisuuksia sitoutua tulopoliittisiin kokonaisratkaisuihin. Työntekijöiden intressit ovat hajautuneet ja valtion tuomiset kolmikantapöytään eri syistä johtuen huvenneet.

Konsensuksen kuolema