EVA Analyysi: Vitkuttelua, vesittämistä ja veronkiertoa – Valtio ja kunnallisten liikelaitosten yhtiöittäminen

Eduskunnan juuri hyväksymä kuntalain muutoslaki antaa kunnille kädestä pitäen ohjeita verokikkailuun. Pitkään odotettu laki on lisäksi vesitetty peräti 13 poikkeuksella yhtiöittämisvelvoitteeseen.
Näin kertoo tänään julkaistu EVA Analyysi ”Vitkuttelua, vesittämistä ja veronkiertoa – Valtio ja kunnallisten liikelaitosten yhtiöittäminen”. Analyysin ovat laatineet asianajaja Mika Pohjonen, liikkeenjohdon neuvonantaja Bo-Erik Ekström ja tutkimuspäällikkö Ilkka Haavisto.

Analyysi vaatii, että markkinoilla toimivat liikelaitokset tulee nyt yhtiöittää mahdollisimman pikaisesti. Ripeään toimintaan kuntia ja valtiota velvoittaa se, että hallitukselta kesti liki 6 vuotta kieltää liikelaitosten toiminta markkinoilla sen jälkeen, kun EU:n komissio oli todennut toimintamallin lainvastaiseksi.  Vuoden 2007 Tieliikelaitosta (sittemmin Destia) koskevasta päätöksestä oli selvästi nähtävissä, että liikelaitosten toiminta markkinoilla konkurssisuojassa ja veroeduin on EU:n valtiontukisäännösten vastaista.

Analyysi väittää, että eduskunnan juuri hyväksymä kuntalain muutoslaki on kuitenkin vesitetty, eikä se riitä korjaamaan kilpailuneutraliteettiongelmaa. Laissa on 13 poikkeusta yhtiöittämisvelvollisuuteen, jonka lisäksi yhtiöittämistä ehdotetaan kierrettäväksi erityislainsäädännöllä. On myös epäselvää, onko tuore laki EU-säädösten mukainen.  Useimmista poikkeuksista yhtiöittämisvelvoitteeseen tulisikin suosiolla luopua.

Erikoista on myös, että hallituksen esityksessä kuntalain muuttamiseksi ohjeistetaan kuntia kädestä pitäen verosuunniteluun. Hallitus neuvoo kuntia manipuloimaan yhtiöidensä tuloksia, jottei verotettavaa tulosta syntyisi. Yhtenä verojen välttelyn keinona valtio suosittele kunnille kuntakonsernien sisäisiä, kovakorkoisia pääomalainoja. ”Tällainen ohjeistus on hämmästyttävää, kun valtio ja kunnat samaan aikaan paheksuvat yritysten harjoittamaa verosuunnittelua”, toteaa Bo-Erik Ekström.

Hallitus toi tänä keväänä eduskuntaan myös kilpailulain muutosesityksen. EVA Analyysin mukaan tämä esitys on onnistunut. Tultuaan hyväksytyksi laki mahdollistaapuuttumisen julkisen sektorin kilpailua vääristävään toimintaan.

Mika Pohjosen mukaan myös yritysten ja järjestöjen tulisi tarjota palveluitaan kuntien suuntaan aktiivisemmin. Kuntalakiin sisältyvä aloiteoikeus tarjoaa tähän oivan välineen, jota ei ole vielä hyödynnetty. ”Paljon esillä olleen palvelualoitteen tarvitsema lainsäädäntö onkin oikeastaan jo olemassa. Nyt pitää vain kääriä hihat”, Pohjonen toteaa.

Vitkuttelua ja vesittamista

Analyysi julkaistiin EVAssa järjestetyssä lehdistötilaisuudessa. Analyysin löydöksiä esittelivät kirjoittajat Mika Pohjonen ja Bo-Erik Ekström.

IMG_6373_CRIMG_6375_CR