EVA Analyysi: Kohujen keskellä – Suomalaisten ympäristöasenteet keväällä 2013

Liki puolet suomalaisista arvioi yhä, että teollisuus ja elinkeinoelämä toimivat ympäristöasioissa vastuullisesti. Kohu Talvivaaran kaivoksen ympäristöongelmista talvella ei heikentänyt yleistä uskoa teollisuuden ympäristövastuuseen. Näin selviää tänään julkaistusta EVA Analyysistä ”Kohujen keskellä – Suomalaisten ympäristöasenteet keväällä 2013”. Analyysin on kirjoittanut projektipäällikkö Sarianna Toivonen (EVA).

EVAn Arvo- ja asennetutkimuksen mukaan hyväksyvä suhtautuminen yritysten ympäristövastuuseen on pysynyt viime vuosina ennallaan. Kun kevään 2013 mittauksessa yritysten toimintaa piti vastuullisena 47 % vastanneista, vuosina 2011 ja 2009 vastaava luku oli 48 %. Luottamus teollisuuden ympäristövastuuseen näyttää hieman horjuneen vain Itä-Suomessa. Vastuullisuudesta eri mieltä oli 24 %.

Tutkimuksesta selviää, että suomalaiset eivät aseta talouskasvua ja ympäristönsuojelua jyrkästi vastakkain. Jopa 75 % kansalaisista arvioi, että tehokas ympäristönsuojelu ja vakaa taloudellinen kasvu ovat mahdollisia samanaikaisesti. Vain seitsemän prosenttia torjui väitteen.

Suomalaiset luottavat myös aiempaa enemmän tieteen ja tekniikan mahdollisuuksiin ongelmien ratkaisussa. 47 % kyselyyn vastanneista yhtyi väitteeseen, jonka mukaan tiede ja tekniikka pystyvät tulevaisuudessa ratkaisemaan useimmat tänä päivänä esiintyvät ongelmat. Väitteen torjui 30 %. Toissavuotisesta väitteen kannatus on noussut vankat 12 prosenttiyksikköä.

Tutkimus kertoo, että suomalaisten ympäristötietoisuus on yleisellä tasolla vahvaa, eikä siinä ole viime vuosina tapahtunut huomattavia muutoksia. Yli puolet on esimerkiksi itse valmis tinkimään elintasostaan ympäristöongelmien vähentämiseksi.

EVA kartoitti ympäristöasenteita tammikuun lopulla. Taloustutkimuksen toteuttamaan kyselyyn vastasi hieman yli 2000 täysi-ikäistä suomalaista. Aineisto on painotettu väestöä edustavaksi. Tulosten virhemarginaali on 2-3 prosenttiyksikköä suuntaansa.

EVA on tutkinut suomalaisten arvoja ja asenteita säännöllisesti vuodesta 1984. Kaikki tulokset on koottu EVAn Arvopankki-tietokantaan:  www.eva.fi/arvopankki

Kohujen keskella