EVA Raportti: Kaavoihin kangistuneet – Tusina ratkaisua kaavoituksen hitauteen ja tehottomuuteen

Yksityisen aluekehitystoiminnan edistäminen toisi maankäytön suunnitteluun kilpailua, taloudellista osaamista, vaihtoehtoisia rahoitusmalleja sekä asukaslähtöisyyttä. Näin selviää tänään julkaistusta toimittaja Markku Hurmerannan kirjoittamasta EVA Raportista ”Kaavoihin kangistuneet – Tusina ratkaisua kaavoituksen hitauteen ja tehottomuuteen”.

EVA Raportissa Hurmeranta läpivalaisee kaavoitusjärjestelmää ja määrittelee kaavoituksen pullonkaulat. Listan kärkeen nousevat kaavoituksen hitaus, ennakoimattomuus sekä liian yksityiskohtaiset kaavamääräykset ja kaavavalitusten pitkäkestoisuus.

Kataisen hallituksen käynnistämä maankäyttö- ja rakennuslain toimivuusarviointi antaa mahdollisuuden lain tarkistuksiin. Hurmeranta esittää EVA Raportissa tusinan ratkaisuja, joiden avulla kaavoitusprosesseja voidaan nopeuttaa ja tehostaa.

Raportin mukaan tonttimaan tarjontaa pitää lisätä yhteistyössä maanomistajien kanssa. Maanomistajille tulisi säätää subjektiivinen kaavoitusoikeus, jolla he voivat saada maansa kaavoittamisen vireille oma-aloitteisesti. Erityisellä kaavoitustakuulla pitää varmistaa, että yksityiset kaavaehdotukset pääsevät poliittiseen käsittelyyn.

Raportti esittää, että eri kaavatasojen roolit ja tehtävät on kirkastettava. Kaavoista on poistettava yksityiskohtaiset rakennustekniset ja materiaaleja korostavat määräykset, koska ne nostavat asuntojen hintoja sekä estävät kilpailua ja tuotekehitystä rakentamisessa. Myös autopaikkojen rakentamispakkoa olisi syytä rajata.

Hurmeranta kertoo raportissa myös toimista, joilla voidaan sujuvoittaa kaavoitusprosessin etenemistä. Esimerkiksi asemakaavoitusta voitaisiin nopeuttaa luokittelemalla kaavat kiireellisyyden perusteella tärkeysjärjestykseen. Kaavavalitusten määrää taas voitaisiin vähentää edellyttämällä, että valittaja on tehnyt kirjallisen muistutuksen jo kaavaehdotuksesta.

Kaavoihin kangistuneet

Raportti nyt myös E-kirjana: E-kirja Kaavoihin kangistuneet

Raportin julkaisutilaisuudessa Kansallissalissa kaavoituksesta olivat Matti Apusen johdolla keskustelemassa raportin kirjoittaja, toimittaja Markku Hurmeranta, hallituksen puheenjohtaja Ilpo Kokkila (EK, SRV), kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä (Espoo) sekä rakennusneuvos Matti Vatilo (YM).

EVA kaavoitus 210513-8205_ ensimmainen sivuilleIlpo Kokkila EVA-raportin "Kaavoihin kangistuneet - Tusina ratkaisuakaavoituksen hitauteen ja trehottomuuteen" julkaisutilaisuudessa Helsingissä 21. toukokuuta 2013.Espoon kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä EVA-raportin "Kaavoihin kangistuneet - Tusina ratkaisuakaavoituksen hitauteen ja trehottomuuteen" julkaisutilaisuudessa Helsingissä 21. toukokuuta 2013.Markku Hurmerannan kirjoittaman EVA-raportin "Kaavoihin kangistuneet - Tusina ratkaisuakaavoituksen hitauteen ja trehottomuuteen" julkaisutilaisuus Helsingissä 21. toukokuuta 2013.Markku Hurmerannan kirjoittaman EVA-raportin "Kaavoihin kangistuneet - Tusina ratkaisuakaavoituksen hitauteen ja trehottomuuteen" julkaisutilaisuus Helsingissä 21. toukokuuta 2013.