EVAn kilpailukykytutkimuksen maakuntakohtaisia lukuja

Oheinen tilastointi kuvaa maakuntien kielteisiä ja myönteisiä näkemyksiä kilpailukykytekijöistä nykyisyydessä tai tulevaisuudessa. Mukaan on poimittu kiinnostavimmat ja merkittävimmät erot.

Maakuntien tilastoja kilpailukyvysta