EVA Arvio: Israelin negatiivinen tulovero on osoittautunut toimivaksi

Israelin negatiivinen tulovero on esimerkki keinosta tukea matalapalkkaisia työssäkäyviä ja varmistaa, että työn vastaanottaminen on aina kannattavaa. Malli yhdistää ennakkoluulottomasti työvoima- ja sosiaalipolitiikkaa. EVA Arvio esittelee Israelin mallin pääpiirteet ja kertoo, mihin malli sijoittuu erilaisten, Suomessakin ajankohtaisen keskustelun kohteena olevien perustulomallien kirjavassa joukossa. Arvion on kirjoittanut Valtiot. yo. Matias Mäkelä.

Työttömyys, köyhyys, tulonsiirrot, kannustinloukut, matalapalkkatyöt muodostavat lähes joka maassa yhteiskuntapolitiikan Gordionin solmun, joka etsii avaajaansa vuosikymmenestä toiseen. Yhteen ongelmaan puuttuminen tuntuu aina pahentavan paria muuta.

Israelin negatiivinen tulovero on esimerkki keinosta, jonka toivotaan helpottavan kannustavuuden ja turvan välistä ristivetoa. Ensimmäisten kokemusten valossa se näyttäisi myös toimivan.

EVAn verkkosivuilla julkaistavat EVA Arviot esittelevät ajankohtaisia ideoita, keskustelunaiheita, henkilöitä ja teoksia.

Israelin negatiivinen tulovero