Max Jakobson, valtiomies ja suunnannäyttäjä

Ministeri Max Jakobson (1923-2013) menehtyi lauantaina 9. maaliskuuta. Elinkeinoelämän valtuuskunta EVA muistaa Jakobsonia taitavana diplomaattina, tyylikkäänä kirjoittajana ja laajasti arvostettuna arvokeskustelijana, jonka varaan rakentui paljolti EVAn myöhempi toiminta.

Max Jakobson kutsuttiin Elinkeinoelämän valtuuskunnan ensimmäiseksi toimitusjohtajaksi joulukuussa 1974. Heti valintansa jälkeen Jakobson painotti, että Suomen pärjääminen voi perustua vain tehokkuuteen ja työhön. Työn arvostus oli laskenut, ja tämän trendin muuttamisen Jakobson nosti EVAn keskeiseksi tehtäväksi.

Historiateoksessa Uhan alta unioniin Jukka Tarkka on hahmottanut Jakobsonin ajatusmaailmaa. Jakobson huomautti, että pessimistit olivat teoriassa yleensä oikeassa, mutta optimistit eivät käytännössä olleet aina väärässä. Hän muistutti, että menetykseen tarvitaan muutakin kuin aineellisia resursseja. Jakobson uskoi, että Suomi ei ole tahdoton ajopuu, vaan olemme oman onnemme seppiä. Meistä riippuu, miten pärjäämme.

EVAn perustamisen taustalla oli dynaamista vaihetta elävän yhteiskunnan henkisesti lukkiutunut asenneilmasto. Max Jakobson kummasteli, että Suomen yhä paranevasta turvallisuustilanteesta huolimatta maa kuului henkisen matalapaineen alueeseen, joka käsitti koko teollistuneen länsimaailman.

EVAn tehtävänä oli estää Suomen ja suomalaisuuden ajautuminen nopeasti muuttuvan maailman marginaaliin. Jakobson korostikin EVAn keskeisenä tehtävänä muutoksen edistämistä ja siihen varautumista. ”Tärkein tehtävämme”, Jakobson totesi, ”ei ole ennustaa tulevaisuutta vaan tehdä sille tietä”. Tähän eleganttiin ajatukseen kiteytyy hyvin Jakobsonin aktiivinen, eteenpäin katsova modus operandi.

1970-luvulla EVA sai toimitusjohtajansa kasvot. EVA ei ollut etujärjestö eikä painostusryhmä vaan lähinnä vaikutusryhmä. Max Jakobson oli älykäs ja haluttu keskustelukumppani, jonka vetämiin keskustelu- ja pohdintatilaisuuksiin osallistuivat mielellään niin elinkeinoelämän keskeiset vaikuttajat kuin aatteellisesti kriittisetkin tahot.

EVAn toimitusjohtajana Jakobson suuntasi päähuomionsa aluksi markkinatalouden elvyttämiseen. Yksi ensimmäisistä EVA Raporteista ”Talouden tosiasiat” (1976) oikoi virheellistä tietoa talouden kysymyksistä ja korjasi harhaanjohtavia mielikuvia markkinataloudesta järjestelmänä.

Jakobsonin aikana EVA julkaisi raportteja muun muassa markkinatalouden kehitysnäkymistä, viestinnän kysymyksistä, kansainvälistymisestä, elintarviketaloudesta, Suomen tulevaisuudennäkymistä muuttuvassa Euroopassa sekä työttömyyden ja työllisyyden ongelmista.

EVA Raportin ”Minne menet hyvinvointiyhteiskunta?”(1981) esipuheessa Jakobson kirjoitti: ”Julkisen talouden kasvu on muodostunut Suomessa kuten kaikissa läntisissä markkinatalousmaissa keskeiseksi yhteiskuntapoliittiseksi ongelmaksi (…) Tilanteemme on kuitenkin vielä hallittavissa. Meillä on edelleen hyvät mahdollisuudet julkisen talouden kasvun luomien ongelmien ratkaisemiseen tavalla, joka säilyttää eheänä vallitsevan laajan yhteisymmärryksen yhteiskunta- ja talouspolitiikan suuntaviivoista ja varmistaa kansantaloutemme tasaisen kehityksen.”

Max Jakobson edisti ratkaisevasti niitä arvoja, joiden varaan suomalaisen teollisuuden ja palveluiden menestys on rakentunut. Työ hänen osoittamaansa suuntaan jatkuu.
Picture 011_CR Max Jakobson (oik.) EVAn kansainvälisen politiikan seurantaryhmän aamukahvitilaisuudessa vuonna 2006