EVA Analyysi: Kuntauudistuksen korjaussarja

Kuntasektorin kulut kasvavat liian nopeasti. Jos kuntasektorin kustannusten kasvu jouduttaisiin rahoittamaan pelkästään kunnallisveroprosentteja nostamalla, nousisivat kunnallisverot joka vuosi kahdella prosenttiyksiköllä. Näin selviää tänään julkaistusta EVA Analyysista ”Kuntauudistuksen korjaussarja”. Analyysin ovat laatineet tutkimuspäällikkö Ilkka Haavisto, liikkeenjohdon neuvonantaja Bo-Erik Ekström ja asianajaja Mika Pohjonen.

Analyysi kertoo, että vaikka kuntien kustannukset ovat kasvaneet vuosikaudet kansantaloutta nopeammin, on palveluiden saatavuudessa ja laadussa ollut paikoin vaikeitakin ongelmia. Kuntasektorin tuottavuuskehitys on ollut negatiivista.

Kuntauudistuksen kurssia pitää korjata suuntaan, joka luo edellytyksiä palveluiden tuotantotapojen uudistumiselle. Sekä kustannustehokkuutta että palveluiden laatua voidaan parantaa laajentamalla palveluntuottajien kirjoa sekä lisäämällä tuottajien välistä kilpailua. Palveluiden käyttäjien valinnanvapautta on syytä kasvattaa aina, kun se on mahdollista.

Analyysi vaatii Suomen hallitusta muuttamaan strategiaansa. Analyysin mukaan kuntakoon kasvu ei automaattisesti johda palvelutuotannon tehostumiseen. Kilpailu on kuntapalveluissakin keskeinen tuottavuuden ajuri, jota ilman palveluiden järjestämisen ja tuottamisen tavat uudistuvat vain hitaasti.

Analyysi esittää myös Sosiaali- ja terveyspalveluiden palvelurakenneuudistuksen uudelleen valmistelua. Jatkossa Suomessa olisi syytä harkita Ruotsin kaltaista mallia, jossa tiettyjen tehtävien järjestämisvastuu siirrettäisiin alueellisille toimijoille, joita voitaisiin kutsua piirikunniksi.

Kuntauudistuksen korjaussarja

EVA Analyysi Kuntauudistuksen korjaussarja perustuu olennaisilta osiltaan Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLAn julkaisun Muistioita hallitukselle – Talouspolitiikan linjaus keväällä 2013 lukuihin 2.6. ja 3.5. ETLAn koko raportti on ladattavissa tästä.