EVA Analyysi: Hupenevat tunnit – Näin suomalaisten työaika on lyhentynyt vuodesta 1960

Suomalainen tekee tällä hetkellä koko työuransa aikana noin 70 000 työtuntia. Vuonna 2000 eläkkeelle siirtynyt työntekijä teki työuransa aikana 4600 tuntia enemmän töitä kuin henkilö, joka eläköityy noin vuonna 2020. Näin selviää tänään julkaistusta tutkija Hannu Kasevan kirjoittamasta EVA Analyysista ”Hupenevat tunnit – Näin suomalaisten työaika on lyhentynyt vuodesta 1960”.

Analyysin laskelma osoittaa, että jo eläkkeelle jäänyt, työnteon vuonna 1960 aloittanut kokoaikatyötä tehnyt työntekijä teki työuransa aikana noin 74 400 työtuntia. Vielä työelämässä olevan, työnteon vuonna 1980 aloittaneen työntekijän kokonaistuntimäärä jäänee 69 800:aan.

Työuran tuntimäärän lasku selittyy muun muassa viikkotyöajan lyhenemisellä ja vuosilomien pidentymisellä. Analyysi kertoo, että yksityisen alan palkansaajan viikoittaiset työtunnit ovat vuosina 1960-2010 pudonneet viidenneksellä.

Samaan aikaan suomalaisen työuran pituus on pysynyt melko vakaasti 40-vuotisena. Vuonna 1980 työelämään tultiin kuitenkin kolme vuotta myöhemmin kuin vuonna 1960. Vastaavasti myös eläkkeelle jääminen on siirtynyt myöhemmäksi.

Sirpaleisesta työurakeskustelusta on puuttunut kokoava kuva siitä, miten suomalaisten työpanos on kokonaisuudessaan muuttunut, kun laskelmassa huomioidaan työelämään tulo ja eläköityminen, sekä työuran aikana tapahtunut työajan lyheneminen.

Analyysi vahvistaa, että työuran pituudesta muodostuu puutteellinen kuva, jos sitä tarkastellaan vain työvuosina. Työssäolovuosien määrä voi kasvaa samalla kun koko työuran aikaisten työtuntien määrä laskee.

Analyysissä esitetyn laskelman mukaan yksityisen sektorin työtuntien laskutrendin kääntäminen vaatisi huomattavaa pidennystä työuriin. Vuonna 1980 työnteon aloittaneen työntekijän pitäisi tehdä melkein kolme vuotta nykyistä pidempään töitä, jotta hänen työuransa tuntimäärä yltäisi samalle tasolle kuin työuransa vuosina 1960-2000 tehneen työntekijän.

Hupenevat tunnit

Toimitusjohtaja Jyri Häkämies (EK) ja puheenjohtaja Lauri Lyly (SAK) osallistuivat Matti Apusen johdolla analyysin julkaisutilaisuuden keskusteluun Kämpin Peilisalissa.