EVA Analyysi: EU:n ajolähtö – Kriisiunionista yhteisvastuun unioniin

”Suomen etuja vastaa parhaiten tehokas ehdollinen rahoitustukijärjestelmä, sijoittajavastuuta korostava pankkiunioni ja no bailout -periaatteen uskottavuuden palauttaminen”, sanoo toimitusjohtaja Vesa Vihriälä tänään julkaistussa EVA Analyysissään ”EU:n ajolähtö – Kriisiunionista yhteisvastuun unioniin”.

Velkakriisi on pakottanut euroalueen turvautumaan taloudellisen yhteisvastuun laajentamiseen. Suomi on suhtautunut tähän varauksellisesti. Vihriälä kuitenkin arvioi, että todellista vaihtoehtoa ei ole, sillä kriisin hallintaan saaminen ei tule onnistumaan ilman lisäaskeleita taloudellisen integraation suuntaan. Vihriälän mukaan kyse on siitä, kuinka hallittua ja ehdollista yhteisvastuun laajentaminen on.

Vihriälän analyysi on, että minimissäänkin yhteisvastuun laajeneminen tarkoittaa, että rahoitustukimekanismien toimintakykyä vahvistetaan – joko jäsenmaiden pääomapanostuksin tai tukeutumalla EKP:n rahoitukseen. Tämän lisäksi asialistalla on pankkiunioni, toisin sanoen pankkien riskejä koskeva yhteisvastuu ja euroalueen tasoinen valvonta.

Vihriälä sanoo, että parhaimmillaan pankkiunioni voi palauttaa kohtuullisella rahoitussektoriin liittyvällä yhteisvastuulla uskottavuuden valtiota koskevaan no bailout –periaatteeseen ja vahvistaa markkinakuria jäsenmaiden talouspolitiikan pitämiseksi vastuullisella tolalla. Tämä vähentäisi painetta kattavaa yhteisvastuuta merkitsevään fiskaaliunioniin.

”Jos Suomi ei halua yhteislainoihin ulottuvaa fiskaaliunionia, tulisi sen tukea vahvoja rahoitustukimekanismeja, EKP:n ehdollisia interventioita ja pankkiunionia, joka korostaa sijoittajavastuuta”, sanoo Vihriälä. Hänen mukaansa Suomen vakuusvaatimukset ja yksimielisyyden edellyttäminen eivät istu tähän hyvin. Suomen pitäisi ennemminkin keskittyä parantamaan markkinakurin edellytyksiä.

On ilmeistä, että euroalueen suurimmat maat ja ennen kaikkea avainasemassa oleva Saksa ovat valmiita isoihinkin muutoksiin, jotta euroalue pysyy koossa. Jos paine fiskaaliunioniin kasvaa, on Suomella oltava valmis kanta siitä, millainen unioni on Suomen taloudellisten ja poliittisten etujen mukainen.

EUn ajolahto

Analyysin julkaisutilaisuus järjestettiin G18-salissa 20.9.2012. Julkaistavaa analyysiä oli paikalla kommentoimassa pääministeri Jyrki Katainen.