EVA Raportti: Palvelut auki! – Viisi vaatimusta kuntauudistukselle

Tänään julkistettu EVA Raportti ”Palvelut auki! – Viisi vaatimusta kuntauudistukselle” peräänkuuluttaa kuntauudistukseen syvällisempää keskustelua julkisten palveluiden järjestämisen ja tuottamisen tavoista, valinnan vapaudesta, laadusta ja tuottavuudesta. Raportin ovat kirjoittaneet liikkeenjohdon neuvonantaja Bo-Erik Ekström, tutkimuspäällikkö Ilkka Haavisto sekä asianajaja Mika Pohjonen.

Kuntauudistuskeskustelu ei saa jäädä pelkäksi väittelyksi kuntien määrästä ja rajoista. ”Suomi tarvitsee julkisten palveluiden uudistuksen, jonka keskiössä ovat palvelut, ei pelkkä rakenne”, linjaa Ilkka Haavisto, yksi raportin kolmesta kirjoittajista.

Raportti väittää, että kaavailtu kuntauudistus ei yksin pelasta julkisia palveluita saati kuntataloutta. Se tukeutuu liiaksi kuntasektorin sisäisiin rakennejärjestelyihin. ”Olisi riskialtista luoda palvelustrategia, joka nojaisi lähes yksinomaan kuntasektorin omaan tuotantoon”, toteaa Bo-Erik Ekström.

Raportissa hahmoteltu avoimien julkisten palveluiden malli ammentaa oppia Ruotsin ja Ison-Britannian julkisista palveluista, joiden uudistusten kulmakiviksi on otettu viisi periaatetta: valinnan vapaus, palvelutuotannon moninaisuus, päätöksenteon hajauttaminen, reiluus sekä tilivelvollisuus. Näissä maissa on määrätietoisesti pyritty kytkemään yksityisen ja kolmannen sektorin toimijat, julkisten palveluiden käyttäjät sekä työntekijät tiiviisti mukaan julkisten palveluiden kehittämiseen.

 Palveluiden käyttäjien ääni on saatava kuuluviin Suomessakin. Kuntalaisille pitää tarjota aitoa valinnan vapautta ja päätösvaltaa omaa ja läheistensä hyvinvointia koskevissa asioissa.

Yhdistettynä laajempaan palveluntuottajien kirjoon valinnan vapaus parantaa palveluiden laatua ja saatavuutta kaikkien kohdalla. Raportin kolmas kirjoittaja Mika Pohjonen huomauttaa, että lainsäädännön puolella perusta avoimiin julkisiin palveluihin siirtymiselle on pitkälti jo olemassa.  Periaatteisiin pitäisi nyt vain sitoutua. ”Esimerkiksi kuntapalveluiden kustannukset tulisi vihdoin saada läpinäkyviksi”, Pohjonen toteaa.

 Raportti jatkaa EVAn Kunnat ja markkinat –hankkeen julkaisujen sarjaa. Hanke on arvioinut kuntauudistusten taivalta jo vuodesta 2004 lähtien.

Palvelut auki

Kuuntele myös Ilkka Haaviston ja Bo-Erik Ekströmin haastattelu YLE:n Politiikkaradiossa 18.10. http://areena.yle.fi/radio/1691025

Bo-Erik Ekström keskusteli EVAn raportista myös YLE:n Ajankohtainen Ykkönen -ohjelmassa 20.10. http://areena.yle.fi/radio/1711682