EVA Analyysi: Tiekartta vallanvaihdokseen – Kiinan monoliitti pirstoutuu

Kiinassa valmistaudutaan poikkeuksellisen laajaan vallanvaihtoon. Kommunistisen puolueen sisällä vaihtuu vuoden kuluessa jopa 60 prosenttia keskeisestä johdosta eri hallintotasoilla. Näiden nimitysten jälkeen sukupolvenvaihdos etenee muualle valtiokoneistoon, kuten valtionyrityksiin. Näin kertoo tänään julkaistu EVA Analyysi ”Tiekartta vallanvaihdokseen – Kiinan monoliitti pirstoutuu”. Analyysin on kirjoittanut tutkijatohtori Matti Nojonen.

Kiinan uusi johto saa ratkaistavakseen huomattavia talouspoliittisia ja yhteiskunnallisia ongelmia. Keskeistä suomalaisten yritysten Kiinassa toiminnan kannalta on, minkä talouspoliittisen linjan uusi johto valitsee ja kuinka talouden rakenneuudistusta jatketaan.

Analyysi esittää, että globaalin talouskasvun ja kilpailun kannalta on ratkaisevaa, miten Kiina onnistuu vähentämään riippuvuuttaan maailmanmarkkinoista, lisäämään kotimaista kysyntää ja siirtymään määrällisestä kasvusta laadulliseen ja kestävään kasvuun. Tämän prosessin aikana puoluejohdon on myös määriteltävä uudelleen puolueen ja markkinoiden välinen suhde.

Analyysi kertoo, että kommunistisen puolueen ja myöhemmin valtion johtoon nousee todennäköisesti kaksi täysin vastakkaisista kokemusmaailmoista tulevaa johtajaa: kehittyneet rannikkomaakunnat tunteva Xi Jinping ja sisämaan olosuhteet ymmärtävä Li Keqiang. Enää puolueella ei tule olemaan yhtä selkeää linjaa, yhtä karismaattista johtajaa vaan Kiinan monoliitti tulee pirstoutumaan monimuotoisemmaksi järjestelmäksi.

Vallanvaihdon aikana Kiinan suljettu poliittinen järjestelmä avautuu hetkeksi. Analyysin mukaan suomalaisyritykset voivat hyödyntää tämän hetken: vallanvaihdon edetessä saadaan selville, miten puolue muuttaa strategisia painotuksiaan, ratkaisee kehitysmallin ongelmia sekä uudistaa talouspoliittista linjaa.

Matti Nojosen analyysi tarkastelee Kiinan tulevan vallanvaihdon prosessia ja valtaan todennäköisesti nousevia henkilöitä. Analyysi esittelee myös neljän Kiinan provinssin talousmallit ja arvioi, kuinka niiden kehitysresepteistä saattaa löytyä ratkaisuja sovellettavaksi koko maan uudistusstrategiassa.

Tiekartta vallanvaihdokseen

Tuotekehitysjohtaja Tomio Pihkala (KONE)(vas.), analyysin kirjoittaja, tutkijatohtori Matti Nojonen (Aalto-yliopisto) ja yksikönjohtaja Johan Schalin (Ulkoasiainministeriö) analyysin julkaisutilaisuudessa Ekberg Extra -salissa 11.4.2012