EVA Analyysi: ”Terve tuho – tietä tuottaville työpaikoille ja kasvulle”

Terve tuho on seurausta innovaatioista ja kilpailusta. Ilman tehottomien työpaikkojen tuhoa ja rakennemuutosta, innovaatiot ja teknologinen kehitys eivät muunnu parantuneeksi työn tuottavuudeksi eivätkä talouskasvuksi. Näin toteavat tutkimuspäällikkö Antti Kauhanen (ETLA) ja tutkimusjohtaja Mika Maliranta (ETLA) tänään julkaistussa EVA Analyysissään ”Terve tuho – tietä tuottaville työpaikoille ja kasvulle”.

Analyysi väittää, että työpaikkojen suojeleminen on haitallista. Yritys- ja työpaikkarakenteita sementoiva politiikka haittaa tuottavuuden ja vaurauden kehitystä sekä jähmettää työntekijöiden liikkuvuutta.

Työpaikkojen suojelemisen sijaan on parempi tukea työntekijöitä inhimillisen pääoman lisäämisessä tai uuden työpaikan etsimisessä ja tarjota heille riittävää sosiaaliturvaa epäonnen varalta. Ihmisten oikeanlainen tukeminen vahvistaa talouskasvua.

Työmarkkinoilla on käynnissä jatkuva turbulenssi. Joka vuosi noin 10 prosenttia työpaikoista tuhoutuu. Tämä tarkoittaa 400 tuhoutunutta työpaikkaa joka päivä. Uusia työpaikkoja syntyy kuitenkin tilalle samaa tahtia. Kauhanen ja Maliranta väittävätkin analyysissään, että ”epävakaus on pysynyt vakaana” eikä työmarkkinoiden epävarmuus toisin sanoen ole muuttunut viimeiseen neljäänkymmeneen vuoteen.

Analyysi esittää myös, että maan vaurauden ja onnellisuuden välillä on voimakas tilastollinen yhteys. Vaurauden lisäys kasvattaa onnellisuuden tasoa myös vauraissa maissa.

Terve tuho