Suhde – kirja-arvio

Osa yrityksestä on jo sosiaalisessa mediassa oli virallinen politiikka mitä tahansa. Työntekijät ovat saattaneet tuskastua hitaaseen ylimmän johdon linjaukseen ja ottaneet ohjat omiin käsiinsä tai asiakkaat viestivät keskenään yrityksen tuotteista tai asiakaspalvelusta. Vanha tiedotuspolitiikka ja tiukka kontrolli omasta maineesta ei ole enää mahdollista.

Christina Forsgård ja Juha Frey ovat onnistuneet luomaan hyvän teoksen sosiaalisesta mediasta käytännössä ja tarjoavat kokeneemmallekin konkarille uusia näkökulmia ja vinkkejä. Kirja tuo apua organisaatioille, jotka pohtivat kuinka suhtautua uuteen kanavaan ja miten sitä tulisi käyttää, jos lainkaan.

Keskustelu tuppaa yleensä jäämään hyvin kapeaan markkinoinnin ja viestinnän näkökulmaan, vaikka kyseessä on myös syvällisempi ja strategisempi toimintaympäristön muutos. Kaikki uusi on helppo nähdä uhkana, mutta kuinka kääntää inertia kilpailueduksi ja jopa johtoryhmän työkaluksi johtamisessa ja organisaation uudistamisessa?

Sosiaalinen media ei toimi enää pelkästään tiedottavan organisaation pelisäännöillä. Suhdetoiminta on vuorovaikutusta ja vaatii todellista kiinnostusta, innostusta ja osaamista. Asiantuntemus ja tietämys on yleensä hajallaan ympäri organisaatiota ja yrityksen johto ei ole välttämättä aina paras vaihtoehto interaktioon. Missä menee rajat yrityksen ja yksilön mielipiteiden ja näkemysten välillä? Koska kommentista tulee organisaation virallinen näkemys ja milloin verkossa nousevaan keskustelu- ja kommenttivyöryyn tulee vastata?

Jokainen on joskus ensikertalainen ja ei ole yhtä ja ainoaa oikeaa tapaa toimia. Oman linjan ja toimintatavan soveltaminen on oppimisprosessi, jossa virheiltä ei voida välttyä. Olennaista on ymmärtää uuden kanavan toimintamalleja ja periaatteita. Kaikkeen ei tarvitse reagoida, kaikkialla ei tarvitse olla mukana, mutta on hyvä tiedostaa ja tehdä tietoisia päätöksiä. Juna kulkee oli siinä mukana tai ei. Ja ihmiset verkottuvat ja välittävät viestejä toisilleen eri kanavilla yhä tehokkaammin. Sosiaalinen media on vain yksi näistä, mutta tulevaisuudessa yhä tärkeämpi monille yrityksille.

Christina Forsgård & Juha Frey: “Suhde: Sosiaalinen media muuttaa johtamista, markkinointia ja viestintää“, Infor Oy 2010, ISBN: 978-952-5928-00-6