EVA Raportti: G2 – USA ja Kiina maailman ohjaksissa

”USA ja Kiina, yhdessä ja erikseen, määrittävät 21. vuosisataa”, toteaa Intia, Kiina ja Amerikka –instituutin tutkimusjohtaja Dan Steinbock tänään julkaistussa EVA Raportissaan ”G2 – USA ja Kiina maailman ohjaksissa”. Raportti kertoo, että G2-maiden välistä strategista dynamiikkaa on syytä ymmärtää monestakin syystä.

Suomen kaltaiset pienet ja avoimet taloudet ovat poikkeuksellisen riippuvaisia kansainvälisistä markkinoista ja niiden heilahteluista. USA:n ja Kiinan välinen taloudellinen suhde vaikuttaa suoraan Suomen tärkeimpiin vientimaihin ja täten välillisesti myös Suomeen.

Maailmantaloudessa on meneillään talouskriisin jälkeinen rakennemuutos. Jaetaanko maita nyt kiihtyvän kasvun ja pysyvästi hitaan kasvun maihin? Jääkö EU G2-maiden – maailman kahden suurimman kansantalouden – varjoon?

G2-maiden suhde on vakiintuneen suurvallan ja nousevan talouden suhde, velallisen ja velkojan dialogi, jota muun maailman on syytä seurata.

Dan Steinbockin kirjoittama raportti tarjoaa avaimia G2-ilmiön ymmärtämiseen. Raportti valottaa USA:n ja Kiinan asemaa maailmantalouden johtokaksikkona, kerää yhteen maiden välisen kaupan keskeiset tunnusluvut sekä arvioi G2:n lähitulevaisuuden kehitystä.

Steinbock esittää raportissaan myös neljä skenaariota siitä, mitä tapahtuisi, jos Kiina luopuisi USA:n velasta. Hän pohtii myös USA:n ja Kiinan valuuttapolitiikkaa sekä sitä, mitkä olisivat renminbin revalvaation tosiasialliset seuraukset.

g2-2