EVA Raportti: Palveluiden Suomi

Teollisesta Suomesta on tullut Palveluiden Suomi. Käsitys, jonka mukaan valmistava teollisuus ansaitsee vientieurot ja palvelutoiminta lähinnä siirtelee niitä taskusta toiseen, on aikansa elänyt. ”Jatkossa työllisyys, kasvu ja hyvinvoinnin rahoittaminen riippuvat pitkälti siitä, kuinka menestymme palveluilla”, väittää Heli Arantola tänään julkaistussa EVA Raportissaan ”Palveluiden Suomi”.

Yhdeksän kymmenestä suomalaisesta työllisestä tekee palvelutyötä. Yksityiset palvelut tuottavat jo puolet kansantuotteestamme. Suomen palveluvienti on 2000-luvun aikana lähes kaksinkertaistunut – eikä tämä kerro edes koko totuutta, sillä palveluliiketoimintaa kätkeytyy kasvavassa määrin teollisuusyritysten toimintaan.

Suomi voi menestyä palveluilla, mutta menestys edellyttää, että onnistumme pävittämään asenteet, rakenteet ja sääntelyn Palveluiden Suomen aikaan. Arantolan raportti esittää yhdeksän suosituksen toimenpideohjelman matkalle kohti menestystä.

Raportti esittää, että kaikkien kotitalouksien ostamien palveluiden tulisi olla verovähennyskelpoisia, jotta palvelumarkkinoiden kehitys saataisiin uudelle uralle. Samalla sääntelyä tulisi purkaa ja kilpailua palveluissa edistää.

Raportti esittää myös, että koulutuksen ja tutkimuksen painopisteet on suunnattava kohti palveluita luomalla tutkimus- ja kehitystyölle verokannustin.

Kasvavia palveluyrityksiä ei myöskään saada, jos niiden kehittäminen ei ole palkitsevaa ja siihen ei kannata sitoutua. Yritysten omistamisen verotuksen on oltava houkuttelevaa.

Vallitseva teollinen logiikka on kaiken kaikkiaan uskallettava kyseenalaistaa ja yritysten ja kansantalouden raportointi ja seuranta on tuotava palvelutalouden aikaan.

palveluidensuomi