EVA Raportti: Kuluttajakansalaiset tulevat!

Ilkka Halava ja Mika Pantzar haastavat tänään julkaistussa EVA Raportissa ”Kuluttajakansalaiset tulevat! – Miksi työn johtaminen muuttuu?” johtamisen parissa työtään tekevät pohtimaan niitä työmarkkinoilla tapahtuvia muutoksia, jotka liittyvät kuluttaja-asenteen leviämiseen myös työelämään.

Halava ja Pantzar piirtävät pamfletissaan kärjistetyn kuvan kuluttajakansalaisesta työelämässä. Perinteisen työntekijän, tuottajakansalaisen, vastakohta on omassa elämässään merkityksellisyyttä tavoitteleva kuluttajakansalainen. Hän on itsetietoinen, epäilee linjaorganisaatiota ja puhuu itseohjautuvuudesta.  Kuluttajakansalainen on yksilöllinen, eikä automaattisesti yritykselle niin lojaali kuin isänsä tai isoveljensä. Hän haluaa omaa aikaa.

Työelämä Suomessa muuttuu väistämättä ja radikaalisti. Kuluttajakansalaisten esiinmarssin myötä perinteinen työn eetos horjuu. Työtä ei enää välttämättä koeta jokaisen velvollisuudeksi. Jotta työntekijät saadaan jatkossa sitoutettua, pitää johtajien Halavan ja Pantzarin mukaan kinnittää aiempaa enemmän huomiota työkulttuuriin ja mahdollistaa  työn mielekkyys. Perinteisiä johtamisen järjestelmiä, mittareita ja organisaatiomalleja joudutaan sopeuttamaan vastaamaan kuluttajakansalaisten arvomaailmaa.

Kuluttajakansalaiset

Mika Pantzar ja Ilkka Halava