EVA Analyysi: ”Kunnat ja kilpailu”

”Julkisen ja yksityisen palvelutuotannon saattaminen samalle viivalle on ollut alusta asti hallituksen ohjelmassa, mutta asian eteneminen on ollut tahmeaa”, toteavat liikkeenjohdon neuvonantaja Bo-Erik Ekström, asianajaja Mika Pohjonen ja tutkimuspäällikkö Ilkka Haavisto laatimassaan EVA analyysissä ”Kunnat ja kilpailu”. Kirjoittajien mukaan kuntasektori ei tule selviämään haasteistaan, ellei se ota palvelumarkkinoita avukseen. Ensin on kuitenkin varmistettava yksityisten ja julkisten palveluntuottajien tasavertaiset toimintaedellytykset.

EVA Analyysin mukaan Suomi on jo hukannut suuren osan etsikkoajastaan toimivien palvelumarkkinoiden kehittämisessä. Kehitys on mennyt osin jopa huonompaan suuntaan. Epäterveelle kilpailulle kuntien myyntitoiminnassa ja etenkin kunnallisten liikelaitosten markkinoilla harjoittamalle toiminnalle on pantava nyt suitset. Kirjoittajien mukaan liikelaitosmallin käyttö edustaa eräänlaista maan sisäistä protektionismia, joka haittaa markkinoiden kehittymistä, ruokkii tehottomuutta ja henkii epätasa-arvoa.

Analyysi pureutuu Valtiovarainministeriön tuoreisiin linjauksiin, joiden mukaan kunnille olisi tulossa yhtiöittämisvelvollisuus muun muassa markkinoilla toimivien kunnallisten liikelaitosten toiminnan kohdalla. Lakiehdotuksessa esitetään kuitenkin lukuisia poikkeuksia sekä useiden vuosien siirtymäaikoja, jotka toteutuessaan vesittäisivät kilpailuneutraliteetin varmistamisen. Kirjoittajien mukaan markkinoilla toimivat kunnalliset liikelaitokset tulisi yhtiöittää viimeistään 30.6.2011 mennessä ja poikkeuksia tästä velvollisuudesta tulisi välttää. Lisäksi kuntien myyntitoiminnan rajoituksista pitäisi Ruotsin tapaan säätää Suomessakin kilpailulailla.

Kuntatalouden ja hyvinvointiyhteiskunnan turvaaminen tarvitsee tuekseen toimivat palvelumarkkinat. Pitkäkestoiseen oppimisprosessiin ei ole enää aikaa. ”Hallituksen pitää saada yksityisen ja julkisen palvelutuotannon tasavertaisen kilpailun edellytykset kerralla kohdalleen”, kirjoittajat päättävät.

Kunnat ja Kilpailu