EVA Analyysi: ”Hyvä työ – paha työ”

Emeritusprofessori Kari Uusikylän mielestä tarvitsemme uudet kriteerit hyvien työsuoritusten arviointiin. ”Pelkkä osaaminen ei riitä, jos työn mielekkyys ja eettisyys ovat hukassa”, Uusikylä toteaa tänään julkaistussa EVA Analyysissä ”Hyvä työ – paha työ: Howard Gardner ja hyvän työn aakkoset”.

Analyysi nojaa Harvardin yliopiston huippuprofessori Howard Gardnerin teeseihin hyvästä työstä. Professori Gardner on yli 15 vuotta jatkuneessa Good Work -hankkeessaan kiteyttänyt hyvän työn edellytykset kolmeen E:hen: Excellence, Engagement ja Ethics.  ”Hyvä työ on tehtävä mahdollisimman hyvin, siihen tulee sitoutua ja eettiset seikat on pidettävä jatkuvasti mielessä”, tulkitsee Kari Uusikylä Gardnerin oppeja. ”Muodollisesti erinomaisesti ja sitoutuneesti tehty työsuoritus on pahaa työtä, mikäli sitä leimaavat vastuuttomuus, moraalittomuus ja itsekkyys”, hän jatkaa.

Viime kädessä yksilöiden toiminta ratkaisee, painuuko työn kiikkulauta omalla kohdalla hyvän vai pahan työn puolelle, mutta myös johtajat voivat ohjata työpaikan moraalia positiiviseen suuntaan. ”Johtajat säätelevät monia työnteon edellytyksiä, näyttävät esimerkkiä sekä määrittävät työn tavoitteet ja suunnan”, Uusikylä toteaa.

Uusikylä kiinnittää analyysissään huomiota hyvän ja pahan työn erojen lisäksi luovuuden keskeiseen asemaan työn mielekkyyden löytämisessä. ”Luovuus ei saisi olla pelkkä hokema”, hän sanoo. ”Innovatiivinen organisaatio tukee luovuutta henkisesti ja varmistaa riittävät resurssit luovaan työhön. Käytännössä usein luovuus kuitenkin tapetaan vahingossa tuottavuuden, yhtenäisyyden ja kontrollin nimissä”, hän pahoittelee.

Uusikylä nostaa analyysissään esille myös sisäisen työmotivaation ja kritisoi työn ulkoisten motivaatioiden, kuten tulokseen perustuvan palkkauksen, kestävyyttä. Gardnerin moniälykkyysteoriaan vedoten Uusikylä painottaa erilaisten lahjakkuuksien merkitystä ja jokaisen työntekijän mahdollisuutta käyttää omia lahjakkuuksiaan tarkoituksenmukaisesti.

Analyysinsä lopuksi Kari Uusikylä kehottaa pohtimaan Howard Gardnerin ja muiden asiantuntijoiden tutkimustuloksia lahjakkuudesta, luovuudesta, hyvästä työstä ja hyvästä elämästä. Kumpi on voitolla, luovuus vai pakkotahtinen tuloksenteko, hyvä työ vai paha työ?

Analyysi pohjautuu 25.5. järjestettyyn EVA FORUM –keskustelutilaisuuteen ja professori Gardnerin alustukseen tilaisuudessa.

PDF: Hyvä työ – paha työ