Kunnat ja markkinat

EVAn Kunnat ja markkinat -hanke on uudenlaisen kuntatalouskeskustelun pioneeri Suomessa. Hanke on vuodesta 2004 lähtien osallistunut ajankohtaiseen keskusteluun kuntasektorin tulevaisuudesta ja sen toiminnan tehokkuuden ja laadun parantamisesta.

Hanke on alusta asti painottanut kuntatalouden keskeistä merkitystä maamme julkisen talouden kestävyydelle sekä suomalaisen palvelusektorin kehitykselle. Hankkeen tavoitteena on kohentaa kuntataloudesta käytävän keskustelun tasoa ja kiinnostavuutta sekä kannustaa myös kuntalaisia ja yksityistä sektoria osallistumaan kuntataloudesta käytävään keskusteluun. Yhtenä jatkuvana teemana hankkeessa on ollut julkisen ja yksityisen sektorin rohkaiseminen nykyistä parempaan yhteistyöhön kuntapalvelujen tuottamisessa.

Hanke on tuottanut lukuisia julkaisuja, artikkeleita, julkisia esiintymisiä sekä asiantuntija-arvioita. Pohjan hankkeelle luo analyysityö, joka pyrkii kuntien taloudellisen kehityksen seuraamiseen aiempia tarkoituksenmukaisimmilla, tarkemmilla ja vertailukelpoisimmilla mittareilla. EVAn Kunnat ja markkinat -työryhmään kuuluvat EVAn tutkimuspäällikkö Ilkka Haavisto sekä EVA-kumppanit Bo-Erik Ekström ja Mika Pohjonen.

Julkaisuja:

21.8.2012 EVA Raportti ”Palvelut auki! – Viisi vaatimusta kuntauudistukselle”

Palvelut auki!

29.6.2010 EVA Analyysi ”Kunnat ja kilpailu”

Kunnat ja Kilpailu

Julkaisutilaisuuden esitys

25.6.2007 EVA Analyysi ”Kunnat ja markkinat”

Kunnat ja markkinat