EVA Analyysi: ”Onko EMUlla tulevaisuutta?”

Sixten Korkmanin kirjoittama EVA Analyysi toteaa, että Euroopan rahaliitto EMU ja yhteisvaluutta euro ovat nyt todellisen testin edessä. Kreikan kriisin johdosta sovittu politiikkapaketti on ollut ensivaikutuksiltaan pääosin tehokas, mutta ei ratkaise kriisin taustalla olevia ongelmia. Korkmanin analyysi pohtii rahaliiton tulevaisuutta eri skenaarioiden valossa.

EMU on valuutta vailla valtiota ja sen institutionaalinen pohja on ohut. Rahaliitto syntyi laajana ja jäsenistöltään heterogeenisenä siinä toivossa, että jäsenmaiden konvergenssi ajan myötä kasvaisi. Toisin kävi: vuosien saatossa kehitykset Etelä- ja Pohjois-Euroopassa ovat erkaantuneet toisistaan ja erot ovat kumuloituneet suuriksi. Talouspolitiikka ei ole noudattanut sille asetettuja vaatimuksia. Silti rahoitusmarkkinat rahoittivat pitkään ja auliisti nopeaa velkaantumista kunnes levottomuus levisi ja korkojen riskipreemiot kohosivat.

Korkmanin kirjoittama analyysi pohtii rahaliiton tulevaisuutta eri skenaarioiden valossa. EMUsta voi tulla tulonsiirtounioni tai konkurssien unioni. Näissä tapauksissa se voi hajota. Koettelemusten kautta se voi kuitenkin myös löytää tien kohti parempaa huomista. EMUn tulevaisuus on lupaava vain jos tehdyistä virheistä otetaan oppia niin politiikassa kuin rahoitusmarkkinoillakin.

Korkmanin mielestä on sen sijaan turha toivoa tai pelätä, että nykyinen kriisi johtaisi nopeisiin harppauksiin kohti vahvaa ylikansallista valtaa käyttävää liittovaltiota: ”Liittovaltiota ei ole, eikä tule” hän päättää.

Analyysi_EMU

Analyysin julkaisutilaisuudessa 27.5.2010 Pörssiklubilla kommenttipuheenvuoron käytti puhemies Sauli Niinistö.