EVA Analyysi Avainryhmien työtaistelu – Tanskan ja Norjan mallit

Tanskassa ja Norjassa parlamentit voivat lainsäädännöllä puuttua työtaisteluun, keskeyttää lakon ja pakottaa osapuolet sovintoon. Olisiko Tanskan ja Norjan malleissa elementtejä, joita voitaisiin hyödyntää myös Suomessa, kysyy OTT, kansleri Kauko Sipponen EVA Analyysissa Avainryhmien työtaistelu – Tanskan ja Norjan mallit.

Ahtaajien lakko osoitti jälleen kerran, että pienetkin avainryhmät voivat työtaistelullaan häiritä yhteiskunnan toimintaa kohtuuttomasti.

Lakko-oikeus sisältyy moniin maatamme sitoviin ihmisoikeussopimuksiin ja on tunnustettu ainakin muista perusoikeuksista johdetuksi oikeudeksi. Edes perus- ja ihmisoikeudet eivät kuitenkaan ole ehdottomia. Oikeuksien suojan tarvetta joudutaan punnitsemaan, eikä ehdotonta suojaa voida antaa jollekin oikeudelle, jos sillä loukataan vakavasti toisia oikeuksia.

Oikeuksien puntaroinnissa tulisi nyt harkita, mikä painoarvo taloudellisille, koko yhteiskuntaan vaikuttaville tappioille annetaan suhteessa lakko-oikeuteen. Tulisiko työtaistelutoimenpiteiden aiheuttamille kansantaloudellisilla tappioilla olla jokin raja?

Lataa PDF