EVA Raportti: Nykyaikaa etsimässä

Risto Siilasmaan vetämä asiantuntijaryhmä patistaa valtiota nopeaan korjausliikkeeseen tietoyhteiskunnan kurssin muuttamiseksi. ”Ilman saumattomasti toimivia digitaalisia palveluja emme selviä ikääntymisen, talouskriisin ja kiihtyvän globalisaation haasteista”, todetaan EVAn uusimmassa raportissa.

Raportin Nykyaikaa etsimässä – Suomen digitaalinen tulevaisuus on kirjoittanut Teppo Turkki. Raporttia on työstänyt myös asiantuntijaryhmä, johon kuuluvat Risto Siilasmaan lisäksi Pekka Ala-Pietilä, Sari Baldauf ja Matti Lehti. Raportin mukaan Suomi on pudonnut tietoyhteiskuntakehityksen kärjestä keskeisillä mittareilla mitattuna. Eri vertailuissa Suomi sijoittuu systemaattisesti esimerkiksi Ruotsia ja Tanskaa heikommin. Onneksi valmius korjaukseen on olemassa. Suomessa on osaamista ja valmiita suunnitelmia sekä ratkaisuja. Nyt tarvitaan vain päätöksiä ja niiden toimeenpanoa.

Liite: 2573_nykyaikaa_etsimassa.pdf