EVA Raportti Nykyaikaa etsimässä

Raportin mukaan Suomi on pudonnut tietoyhteiskuntakehityksen kärjestä keskeisillä mittareilla mitattuna. Eri vertailuissa Suomi sijoittuu systemaattisesti esimerkiksi naapureitamme, Ruotsia ja Tanskaa heikommin. ”Onneksi valmius korjaukseen on olemassa. Suomessa on osaamista ja valmiita suunnitelmia sekä ratkaisuja. Nyt tarvitaan vain päätöksiä ja niiden toimeenpanoa.”

Raportin toimenpidesuositukset korostavat Valtiovarainministeriön keskeistä asemaa tietoyhteiskunnan korjausliikkeessä. VM vastaa hallinnon kehittämisestä. Siksi sen on varmistettava, että julkisen sektorin tietojärjestelmät saadaan toimimaan saumattomasti yhdessä. Tärkeää on nopeasti ottaa käyttöön koko julkisen sektorin yhteinen tietojärjestelmäarkkitehtuuri ja jaetut perusrekisterit.

Jo olemassa olevien digitaalisten palvelujen, kuten sähköisen laskutuksen käyttöönottoa pitää vauhdittaa. Julkisen sektorin pitäisi myös vapauttaa mittavat tietovarantonsa ja mahdollistaa niiden hyödyntäminen uutta arvoa luovaan yksityiseen toimintaan.

Julkiset palvelut pitää tuoda kansalaisten saataville verkkoon sähköisten asiointitilien kautta.

Raportin laatijat uskovat, että jo näillä toimenpiteillä luotaisiin edellytyksiä paitsi julkisen sektorin tuottavuuden merkittävälle kohenemiselle, myös yksityisen digitaalisen palvelusektorin kehittymiselle.

Raportin voit ladata täältä

Liite: 2570_Announcement_2010.pdf