Eläkevaroja pitää sijoittaa Kiinaan

Jack on EVAn kumppani ja Kiinan markkinoille erikoistuvan sijoitusyritys Fidensin toimitusjohtaja.

Suomen työeläkejärjestelmä on kansainvälisesti arvioiden hyvässä kunnossa, mutta tosiasia on, että rahastoidut eläkevarat eivät riitä tulevaisuuden eläkevastuiden kattamiseen.

Suuret sukupolvet, vuosina 1945-1950 syntyneet, noin sadantuhannen kokoiset vuosittaiset kohortit, ovat paraikaa jäämässä eläkkeelle. Heitä on n. 500 000, joista Eläketurvakeskuksen mukaan viidesosa on jo eläkkeellä. Heidän eläkkeidensä katteeksi on rahastoitu eläkevaroja, mutta ei riittävässä määrin.

Kun eläkemaksuja alkaa lähivuosina virrata joka kuukausi eläkejärjestelmään vähemmän kuin mitä sieltä maksetaan ulos eläkeläisille, joutuvat eläkerahastot myymään varallisuuttaan: osakkeita, joukkovelkakirjoja, kiinteistöjä, vaihtoehtoisia sijoituksia ja muita sijoitusinstrumentteja.

Koska suuressa osassa länsimaita on sama demografinen tilanne eläkeläisten suhteen, alkavat eurooppalaiset ja yhdysvaltalaisetkin eläkerahastot myydä pääomiaan samanaikaisesti kuin pohjoismaalaiset eläkerahastot. Kun myynnissä on sijoitusinstrumentteja merkittävästi, ja vastaavasti ostoinnostus on matala, sijoitusten arvostustasot saattavat laskea arvaamattoman alhaalle. Sijoitusten tuotoista tulee merkittävästi alempia mitä oletettiin.

Kun työssäkäyvien määrä alenee samaan aikaan kun sijoituksista saadaan odotuksia alempi tuotto, päädytään nopeasti kestämättömään tilanteeseen, jossa kustannukset ovat nousseet ja tulot laskeneet odotuksia enemmän.

Mistä löytyy ratkaisu rahoitusvajeeseen?

Ratkaisu löytyy Aasiasta. Missään muualla maailmassa ei talouskasvu ole niin vakaalla pohjalla niin pitkälle tulevaisuuteen kuin Aasiassa ja erityisesti Kiinassa.

Noin 400 miljoonaa kaupungeissa asuvaa, keskiluokkaan kuuluvaa kiinalaista hakee parhaillaan aktiivisesti parempaa elintasoa. Arviolta 350 miljoonaa kiinalaista muuttaa kaupunkeihin seuraavien vuosikymmenten aikana. Nämä populaatiot yhdessä tarvitsevat kutakuinkin kaikkea maan ja taivaan väliltä: asuntoja, toimistoja, tehtaita, sairaaloita, autoja, terveydenhuoltoa, matkapuhelimia, kulkuneuvoja, elintarvikkeita, energiaa ja viihdettä. Suomalaiset voisivat tarjota kaikkea tätä heille sijoitusten kautta, jos olemme riittävän hereillä. Kiinaan tehtyjen sijoitusten tuotto helpottaisi puolestaan eläkevastuidemme kattamista.

Finanssikriisin jälkimaininkien vielä velloessa, on erinomainen ajankohta tutkia eläkerahastojen sijoitusten riittävyyttä eläkevastuiden kattamiseen. Jos olemme aikaisin liikkeellä, mahdollisuudet hyvää tuottoon ovat suurimmat. Myöhästelijät jäävät nuolemaan näppejään.

Voidaan myös kysyä, onko meillä parempia vaihtoehtoja?

Jack Ilmonen