Board Professionals tutki naisten johtajuutta EVAn raportin pohjalta

Tulokset osoittavat, että yritysten toimintakulttuureja pidettiin pääosin niin tasa-arvoisina, ettei erillisiä sukupuolikiintiöitä ja -ohjeistuksia tarvita. Monessa yrityksessä suunnitelma tasaisemmasta sukupuolijaosta on tehty, mutta sen toteutumis- ja seuranta-aste on yhä heikko. Rekrytointiin liittyvät toimenpiteet puolestaan ovat toteutuneet melko tasaisesti, mutta vain harvassa yrityksessä. Yrityksissä, joissa naisia on johtotehtävissä, heille kuitenkin
annetaan vastuuta ja luodaan koulutusmahdollisuuksia samalla tavalla kuin miehillekin. Tutkimuksen mukaan tämän hetkisiä haasteita ovat naishakijoiden vähäinen määrä sekä naisten oma arkuus tai haluttomuus pyrkiä johtotehtäviin.

Vuorineuvos Jaakko Rauramo patisti yritysten hallituksia tekemään enemmän naisten urakehityksen edistämiseksi. Hän totesi, että EVA hankkeen keskeisin suositus on, että yrityksen hallituksen tulee tehdä päätös siitä, että toimiva johto kiinnittää huomiota naisten urakehitykseen. Tämän jälkeen hallitus valvoo päätöksen toteuttamista ja pyytää selvityksen mikäli edistystä ei tapahdu. Hänen mukaansa liian harva hallitus on toiminut näin.

Liite: 2570_Announcement_2010.pdf