EVA FORUM ”Hyvä, paha kaasuputki”

EVA FORUMissa keskusteltiin Nord Stream -kaasuputkeen liittyvästä problematiikasta ympäristö-, energia- ja turvallisuuspoliittisista lähtökohdista.

Europarlamentaarikko Heidi Hautala, yhteiskuntasuhteiden johtaja Sebastian Sass (Nord Stream) ja johtaja Esko Antola (Centrum Balticum) keskustelivat Risto Penttilän johdolla kaasuputkihankkeen monista eri ulottuvuuksista. Keskustelussa käsiteltiin pääasiassa kaasuputken ympäristövaikutuksia, mutta esille nousi myös muita teemoja kuten EU:n voimistuva energiariippuvuus ja kaasuputken vaikutukset EU:n ja Venäjän taloudellisiin suhteisiin.