EVA Raportti: Pulaa työstä ja työvoimasta

EVAlle kirjoittamassaan raportissa Jyväskylän yliopiston kansantaloustieteen professori Jaakko Pehkonen korostaa, ettei Suomella ole varaa siihen, että nykyinen talouskriisi johtaisi 1990-luvun alun kaltaiseen työvoimaa rapauttavaan pitkäaikaistyöttömyyden kasvuun. Työllisyyden ylläpitäminen on nostettava talouspolitiikan selkeäksi ykköstavoitteeksi.

Pehkonen toteaa, että tämän kaksoishaasteen edessä suhdanne-elvytys ei yksin riitä. Työmarkkinoilla on harjoitettava uudistavaa rakennepolitiikkaa, jolla varmistetaan, ettei väestön ikääntyminen johda työvoimapulaan heti 2010-luvun alkuvuosina.

Liite: 2500_pulaa_tyosta_ja_tyovoimasta.pdf