Aamiaistapaaminen EVAssa

Puheenjohtaja Björn Stigson (World Business Council for Sustainable Development, WBCSD) alusti EVAn aamiaistapaamisessa keskustelua ilmastonmuutoksesta aiheella ”The Lean, Mean, Clean Revolution”.