Aamiaistapaaminen EVAssa

Alustus perustui Oxford Analytican laajaan selvitykseen talouskriisin taloudellisista ja poliittisista vaikutuksista.

Liite: 2478_EVA%20Symposium_Ohjelma.pdf