EVA Raportti: Paras kaupunki – kuusi suurinta vertailussa

EVAn kaupunkivertailun mukaan Espoo ottaa taloudenpidossaan parhaiten huomioon asukkaidensa edun. Vantaa on joukosta velkaantunein, mutta toimii säästeliäästi ja menestyy vertailussa hyvin. Turku palvelee asukkaitaan hyvin, mutta sen haittana ovat tehottomuus sekä riippuvuus valtiosta ja valtionosuuksista. Sama koskee Tamperetta, jonka taloutta leimaa lisäksi sisäänpäin kääntyneisyys. Oulu kompastuu ylikorkeaan verotukseen. Helsingin pisteitä pudottavat sen raskas toimintamalli ja tapa investoida verovaroin raskaasti liiketoimintaan.

Raportin ovat kirjoittaneet toimittaja Kyösti Jurvelin sekä liikkeenjohdon neuvonantaja Bo-Erik Ekström.

Liite: 2314_paras_kaupunki.pdf